Jump to Navigation

Laboratorium speciële hematologie

Informatie voor aanvragers:

Op deze pagina vindt u informatie over het Laboratorium Speciële Hematologie van het AMC. Het Laboratorium Speciële Hematologie is een zelfstandig laboratorium binnen de Afdeling Klinische Chemie en maakt onderdeel uit van de Divisie Laboratoriumspecialismen (Divisie G).

Het Laboratorium Speciële Hematologie is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens de ISO 15189:2012 norm sinds 24 november 2016 (registratienummer M201).

Werkgebied van het laboratorium:
De activiteiten van het Laboratorium Speciële Hematologie zijn gericht op de diagnostiek van hematologische maligniteiten. Het laboratorium verricht morfologisch onderzoek (o.a. differentiatie van leukocyten) en immunofenotypering (m.b.v flowcytometrie) van cellen in bloed, beenmerg en andere lichaamsmaterialen. Ook verricht het laboratorium een aantal DNA bepalingen, de Chimerisme bepaling bij allogene stamceltransplantatie en de Mutatiestatus bepaling als prognostische factor bij CLL.

Informatie over bepalingen:
Een gedetailleerd overzicht van de door het laboratorium geleverde bepalingenpakket is te vinden op het Intranet onder Laboratoriumbepalingen. Daarnaast zijn deze gegevens ook te vinden in de AMC Lab app (voor tablet of smartphone, te downloaden via de Playstore of Apple App store). Hierin vindt u informatie over de soort en hoeveelheid benodigd materiaal voor elke bepaling, de indicatie, de afnamecondities, bepalingsfrequentie, de verwachte doorlooptijden en referentiewaardes.

Bijzondere afnamecondities:
Voor een aantal materialen bestemd voor het Laboratorium Speciële Hematologie  gelden bijzondere afnamecondities:

 • Beenmerg
  Aanvragen voor beenmergafname verlopen via de Klinische Hematologie (consultatiesein 81-59172).
  De analisten van het laboratorium verlenen op aanvraag assistentie in de kliniek en op de polikliniek bij de afname van beenmerg. Zij helpen bij het opvangen van het materiaal, beoordelen ter plekke de kwaliteit van het afgenomen materiaal en maken direct aan het bed van de patiënt uitstrijkjes van het beenmerg. Dit bevordert de kwaliteit van het morfologisch onderzoek. Verzoeken voor assistentie door het laboratorium dienen van tevoren telefonisch te worden aangevraagd op toestel 62429. Bij afnames op de OK wordt niet geassisteerd.

 

 • Liquor
  Liquor bestemd voor het Laboratorium Speciële Hematologie moet worden afgenomen in medium, ter conservering van de cellen in het materiaal. Medium (in buizen van 2 ml) is (tijdens kantooruren) te verkrijgen op het laboratorium (B1-209/210).

 

 • Pleuravocht, ascites, overige vochten
  Vochten bestemd voor het Laboratorium Speciële Hematologie moeten bij voorkeur worden afgenomen in medium, ter conservering van de cellen in het materiaal. Medium (in buizen van 2 ml) is (tijdens kantooruren) te verkrijgen op het laboratorium (B1-209/210). Indien het materiaal bloederig is dan aanleveren in een EDTA buis, ter voorkoming van stolsels.

 

 • Biopt/Klierweefsel
  Biopten en klierweefsel dienen van tevoren te worden overlegd/aangemeld bij het laboratorium op toestel 62429.

  Biopten en klierweefsel bestemd voor het Laboratorium Speciële Hematologie mogen nooit in paraformaldehyde of een ander fixatief worden aangeleverd, dit maakt het materiaal ongeschikt voor onderzoek!

  Naaldbiopten en puncties bestemd voor het Laboratorium Speciële Hematologie moeten aangeleverd in medium, ter conservering van de cellen in het materiaal. Medium (in buizen van 2 ml) is (tijdens kantooruren) te verkrijgen op het laboratorium (B1-209/210).

  Chirurgische biopten moeten droog worden aangeleverd in een container.

  NB: Verdeling van materiaal van chirurgische biopten verloopt meestal via de afdeling Pathologie. Er moet voor de aanvragen voor het Laboratorium Speciële Hematologie wel een aparte order in Epic worden ingevoerd.

 

Openingstijden:
Het laboratorium is geopend op weekdagen vanaf 8.30u in de ochtend tot 17.00u in de middag. Buiten kantooruren is het laboratorium gesloten.

 

Locatie en bereikbaarheid:
Het laboratorium bevindt zich op de 1e verdieping van het B gebouw (B1-209/210). Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken op de volgende telefoonnummers:

 • Laboratorium     toestel 62429 (bij geen gehoor op sein 81-59043)
 • J.A. Dobber (hoofdanalist)   toestel 66978
 • L.M. Evers (kwaliteitsfunctionaris)  toestel 66978
 • J.H. Klinkspoor (hoofd laboratorium)  toestel/sein (81-)66859

 

Bereikbaarheid voor spoedeisende diagnostiek:
Tijdens de weekenden (vrijdag na kantooruren tot en met zondag) is voor spoedeisende diagnostiek, in overleg met de dienstdoende hematoloog, een analist oproepbaar via de telefooncentrale van het AMC.

 

Afgifte van materialen:
Materialen bestemd voor het laboratorium kunnen tijdens kantooruren direct op het laboratorium worden afgeleverd (B1-209/210).

Materiaal dat na 17.00 uur wordt aangeleverd dient te worden afgegeven bij de receptie van het Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie (LAKC) op B1-112.

Materiaal dat op vrijdag na 17.00 uur wordt aangeleverd kan niet meer in behandeling worden genomen. Voor spoedeisende diagnostiek tijdens het weekend dient contact op te worden genomen met de dienstdoende analist van het Laboratorium Speciële Hematologie via de telefooncentrale van het AMC.

 

Rapportage van resultaten:
Voor uitslagen van morfologisch onderzoek en immunofenotypering geldt dat de resultaten meestal binnen 24 uur (nog ongeautoriseerd) beschikbaar zijn en telefonisch opvraagbaar bij het laboratorium. Voor nadere toelichting over/interpretatie van de uitslagen kunt u terecht bij de Klinische Hematologie (consultatiesein 81-59172).

 

Bijbehorend document: informatie voor patient

 

Geldig10 mei 2017
JLA-LIA-001 versie 1
Auteur: Harriet Klinkspoor

Onder beheer van afdeling: 
Geen