Jump to Navigation

Indicatie centrale lijnen

Auteur: C. Huisman

Uitgangspunten:

 • Het beleid rondom CVL gebruik wordt momenteel gereviseerd


Vooralsnog geldt:

 • bij mucositis of GvHD: gebruik een triple lumen CVL
 • in andere situaties waarin centrale lijn nodig is: gebruik een dubbel lumen PICC


Triple lumen CVL bij:

 • AML kuur 1 en 2 (muv AML-M3)
 • HDM
 • BEAM
 • Burkittschema
 • GvHD
 • myeloablatieve allogene SCT (sib en MUD)
 • cord blood SCT


Dubbel lumen PICC lijn bij:

 • AML 3e kuur
 • MUD RIST indien met ATG
 • ATG (bv bij aplastische anemie)
 • zo nodig bij ALL en cerebraal NHL (ip perifeer infuus)


Perifeer infuus bij:

 • sib RIST
 • HD Ara-C bij mantelcellymfoom
 • AML-M3
 • DHAP
 • VIM
 • IVEG
 • ALL
 • cerebraal NHL


Literatuur:

Geen


Bijlage:

Geen 
 

JHM-ALL-096 versie 2.
Geldig 18.05.2013

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen