Jump to Navigation

Wetenschappelijk onderzoek

Het translationele wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Hematologie heeft 4 hoofdthema’s:

1.         Chronische lymfatische leukemie, B non-Hodgkin lymfoom en myeloom

In het LYMMCARE centrum (Lymphoma and Myelom Center Amsterdam) wordt translationeel onderzoek gedaan naar de B-cel maligniteiten chronische lymfatische leukemie (CLL), non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom met als doel nieuwe aangrijpingspunten te vinden voor behandeling. Mede in samenwerking met het Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium worden specifieke therapieën ontwikkeld die doelgerichter zijn dan conventionele chemotherapie.

2. Sikkelcelziekte

Binnen het AMC Sikkelcel Kenniscentrum, het expertisecentrum waarbinnnen tenminste de helft van alle patienten met sikkelcelziekte in Nederland wordt behandeld, wordt onderzoek gedaan naar het ontrafelen van de processen die leiden tot het ontstaan van de karakteristieke ernstige complicaties van sikkelcelziekte. Op basis van deze kennis worden nieuwe benaderingen voor het voorkomen en behandelen van sikkelcelziekte ontwikkeld.

  • Bart Biemond

3. Immunohematologie

In nauwe samenwerking met de afdeling Immunopathologie van Sanquin wordt onderzoek gedaan naar de immunologische afwijkingen die leiden tot afbraak van de eigen rode bloedcellen (auto-immuun hemolyse), de gevolgen die dat heeft op het lichaam (immuunactivatie) en naar strategieën (ook in het kader van klinische studies) om de afbraak van rode bloedcellen te remmen of te voorkomen. 

4. Stamceltransplantatie

Patiënten die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan hebben een ernstig verstoorde immuniteit, waardoor ze gedurende langere tijd na transplantatie een verhoogd risico lopen op infectieuze complicaties. In ons lab wordt, binnen het SCTi (Sanquin - AMC Stem Cell Transplantation initiative), onderzoek gedaan naar het herstel van de aangeboren en verworven immuniteit na allogene en autologe stamceltransplantatie en de pathogenese van Graft versus Host ziekte.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: daarnaast participeert de afdeling hematologie van het AMC in tal van nationale (HOVON) en internationale (LLPC, EORTC) klinische studies op het gebied van kwaadaardige bloedziekten, zoals acute en chronische myeloide leukemie, myelodysplasie, acute en chronische lymfatische leukemie, non-Hodgkin lymfomen, ziekte van Hodgkin en multipel myeloom (ziekte van Kahler) en hematopoietische stamceltransplantatie.

 

 

FInanciële ondersteuning van ons onderzoek: stichting SHOW

 

U kunt het onderzoek van de afdeling ondersteunen middels een gift aan de Stichting SHOW (Stichting Hemato-Oncologisch Wetenschapsonderzoek)


Waarom de Stichting SHOW?

De genoemde onderzoekslijnen zijn zeer vruchtbaar en succesvol. De resultaten zijn de afgelopen tien jaar vastgelegd in meer dan 500 publicaties, vaak in vooraanstaande internationale tijdschriften, en hebben daarmee bijgedragen aan de huidige expertise in de behandeling van patiënten met bloedziekten.

Ten behoeve van het onderzoek worden regelmatig subsidies verkregen bij instanties als NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en NKB/KWF (Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds). Maar de verworven financiële middelen blijken vaak niet toereikend om alle ideeën met de gewenste voortvarendheid en voldoende menskracht uit te voeren. Daardoor blijven belangrijke kansen vooralsnog onbenut.

Financiële ondersteuning door de Stichting zal een krachtige impuls geven aan het onderzoek van de afdeling en zo kunnen bijdragen aan de uiteindelijke verbetering van de behandeling van patiënten met (kwaadaardige) bloedziekten. 
De stichting SHOW betaalt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geen schenkings- en successierecht bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten. Donaties komen volledig ten goede aan onderzoeksprojecten. Er worden op de donaties geen kosten ingehouden. Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat de ontvangen bedragen juist worden besteed.

Voor verdere informatie over de Stichting kunt U zich wenden tot de stafleden van de afdeling hematologie (tel: 020-5665785)

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. S.217543

Bankrekening: ABN-AMRO NL64ABNA 040.02.68.647 in Bussum.