Jump to Navigation

Richtlijn Hairy cell leukemie (HCL)

Auteur: Bart Biemond

U wordt hiervoor verwezen naar de landelijke richtlijn van 14 maart 2018

Initiatiefnemer: werkgroep chronische lymfatische leukemie van Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. Geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Autorisatiedatum: 14-03-2018

Inhoud

 • Inleiding
 • Samenvatting aanbevelingen
  Stroomdiagram behandeling
 • Diagnostiek
  • Welke diagnostiek dient verricht te worden bij verdenking HCLc?
  • Welke diagnostiek dient verricht te worden vooraf aan therapie voor HCLc?
 • Stadiëring
  • Wat zijn criteria voor symptomatische HCLc?
 • Prognosticering
  • Welke onderzoeken moeten gedaan worden om prognose in te schatten bij primaire diagnose HCLc?
 • Behandeling
  • Wat is het beleid bij asymptomatische HCLc?
  • Wat is de eerstelijns behandeling van symptomatisch HCLc?
  • Welke aanvullende maatregelen moeten genomen worden bij behandeling met cladribine? ........
  • Wat is het doel van behandeling bij HCLc?
  • Wat is de behandeling van een symptomatisch HCLc recidief > 2 jaar na behandeling?
  • Wat is het beleid bij een symptomatisch HCLc recidief <2 jaar na behandeling?
  • Wat is de follow-up na behandelde HCLc?
  • Wat zijn patiënt specifieke aandachtspunten bij diagnostiek, behandeling en follow-up van HCL?
 • Kennislacunes
 • Kwaliteitsindicatoren
 • Implementatie
 • SORT grading
 • Literatuur
  Belangenconflict

 

Bijbehorende documenten

Bijlagen

Geen

 

 
Geldig 24 november 2018
JHM-HCL-064 versie 3

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen