Jump to Navigation

Indicaties serum galactomannanbepaling

 

Auteur: Jarom Heijmans

Serum Galactomannan Index (GMI) kan bij neutropene patienten gebruikt worden als in de diagnostiek en vervolg van therapie van invasieve pulmonale aspergillose. In Amsterdam-UMC locatie AMC is besloten serum GMI uitsluitend in te zetten als vervolg van de efficientie van therapie.

Indicaties:

 

  • Invasieve pulmonale aspergillose (EORTC probable of proven categorieen), waarbij serum GMI verhoogd is.

start bepalingen: vanaf start behandeling, tweemaal per week

stop bepalingen:

  • bij klinische respons op therapie
  • bij adequate verlaging serum GMI tot onder 0,5

 

JHM-IGB-115 Versie 2
Geldig 11-3-2019

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen