Jump to Navigation

Richtlijn Diffuus grootcellig B cel lymfoom

Auteur:  Marie José Kersten

Richtlijn via de HOVON website
Versie 2.0 april 2014 

Inhoud

 • HOVON studies
 • Pathologie
  • Inleiding
  • Specifieke pathologie aspecten
 • Stadiering en respons
 • Respons evaluatie 
 • Klinisch prognostische factoren
 • Behandeling
  • Initiële behandeling buiten studieverband
  • DLBCL, testislokalisatie
  • Primair mediastinaal B-cel lymfoom
  • Primair refractaire ziekte en recidief DLBCL
  • Oudere patiënten
  • Refractair of niet in aanmerking komend voor intensief salvage traject
  • Radiotherapie
 • Referenties

 

Bijbehorende documenten

Bijlage

 • geen

JHM-GNL-066 versie 6
Geldig 22 augustus 2017

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen