Jump to Navigation

Richtlijn Sikkelcelziekte

Auteur: Bart Biemond

U wordt hiervoor verwezen naar de landelijke richtlijn uit okober 2017

Inhoud van de richtlijn

 • Samenstelling werkgroep ..............................................................................................................................2
 • Belangenconflict: ......................................................................................................................................3
 • Inleiding .................................................................................................................................................... 4
 • Monitoren orgaanschade ...........................................................................................................................5
 • Acute vaso-occlusieve crise ......................................................................................................................8
 • Anticonceptie ............................................................................................................................................ 10
 • Bloedtransfusie ..........................................................................................................................................12
 • Hemolytische transfusiereactie ..................................................................................................................16
 • Hydroxycarbamide .....................................................................................................................................18
 • Peri-operatieve zorg ...................................................................................................................................21
 • Infectieprofylaxe..........................................................................................................................................24
 • Acute chest syndrome ................................................................................................................................27
 • Priapisme ....................................................................................................................................................29
 • Retinopathie ................................................................................................................................................30
 • Pulmonale hypertensie ................................................................................................................................32
 • Avasculaire botnecrose ...............................................................................................................................34
 • Galsteenlijden ............................................................................................................................................. 36
 • Levercrise.....................................................................................................................................................38
 • Nefropathie ..................................................................................................................................................40
 • Cardiomyopathie ..........................................................................................................................................42
 • Miltsequestratie ............................................................................................................................................ 43
 • Ischemisch CVA.............................................................................................................................................45
 • Ulcus cruris ....................................................................................................................................................48
 • IJzerstapeling en chelatietherapie ................................................................................................................. 50
 • Appendix A – SORT Grading .........................................................................................................................52
 • Appendix B - Verantwoording ....................................................................................................................... 54

     

Onderzoek

Klik hier om door te gaan naar de studies die geopend zijn in het AMC bij een sikkelcelcrise

 

DocumentenLinks/literatuur

 

JHM-SCC-107 versie 3
Geldig 24 november 2018

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen