Jump to Navigation

Biobank hematologie

NB
Om de logistiek goed te laten verlopen een patient meteen aanmelden bij het trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl)

Informatie over de biobank kan worden opgevraagd bij de beheerders

 

 

Biobank voor B-cel maligniteiten

 

Doelstelling
Het verzamelen van bloedmonsters en primair tumormateriaal van patiënten met B cel maligniteiten; nader gespecificeerd chronische lymfatische leukemie (CLL), monoklonale B lymfocytose (MBL; het voorstadium van CLL), multipel myeloom en non-Hodgkin lymfoom (BNHL).

Dit materiaal zal worden gebruikt voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten met als doel de kennis van de pathobiologie van B cel maligniteiten te vergroten, inzicht te verkrijgen in mechanismen en de genetische basis van therapieresistentie en aanknopingspunten te identificeren voor nieuwe behandelingsstrategieën.

Deelnemers
Na het verkrijgen van informed consent zal in de biobank materiaal worden opgeslagen van patiënten met B cel maligniteiten die behandeld worden op de polikliniek Klinische Hematologie van het AMC en andere deelnemende ziekenhuizen. Patiënten zullen hiervoor benaderd worden door hun behandelend arts.

Deelnemers met MBL en deelnemers met CLL, die geen behandeling behoeven, zal gevraagd worden periodiek bloed af te staan voor de biobank; in principe 2 x per jaar en maximaal 4 x per jaar.

Van patiënten met MM en B-NHL zal in principe alleen bij diagnose bloed worden afgenomen en opgeslagen. Het hiervoor benodigde bloed zal worden verkregen ten tijde van een reguliere venapunctie ten behoeve van poliklinische controle. De patiënt wordt dus niet extra geprikt. Er is geen risico verbonden aan de afname van het extra materiaal. Tijdens behandeling zal er geen materiaal voor de biobank worden afgenomen (tot 3 maanden na de
laatste behandeling).

Patiënten met een B cel maligniteit bij wie om medische redenen een beenmergpunctie wordt verricht zal gevraagd worden 5 ml extra beenmerg af te staan ten behoeve van de biobank.

Deelnemers hebben het recht hun toestemming te allen tijde in te trekken. Het opgeslagen materiaal zal dan worden vernietigd en de gegevens zullen uit de database worden verwijderd. Gegevens die eerder uit onderzoek van het materiaal verkregen zijn, zullen niet worden vernietigd.

De beheerder is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van bevindingen die uit hoofde van de waarschuwingsplicht niet onthouden kunnen worden (zoals omschreven in het biobank reglement paragraaf 6.3.4) aan de behandelend arts van de deelnemer.

Deelnemers hebben het recht het reglement van de biobank in te zien. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen bij hun behandelend arts, die het verzoek vervolgens aan de beheerders van de biobank door kan geven Ook hebben deelnemers recht op inzage in het jaarverslag.

 

Beheerders: Sanne Tonino, Arnon Kater

studie coordinator: Cheyenne Pierie

NB
Om de logistiek goed te laten verlopen een patient meteen aanmelden bij het trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl)

 

Biobank voor Graft Versus Host Disease (GVHD) 

Alle patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergaan hebben, en van wie lichaamsmateriaal anders dan bloed zal worden afgenomen in het kader van diagnostiek, zal worden gevraagd extra materiaal af te staan voor de GvHD biobank.

Het zal merendeels patiënten betreffen die in het kader van diagnostiek naar mogelijke GvHD een biopt van de darm, huid, lever, beenmerg of elders (bv huid/spier/fascie) onderdaan. Daarnaast gaat het om patiënten die in het kader van een verdenking op een infectie voor diagnostiek lichaamsmateriaal afstaan, bijvoorbeeld een broncho-alveolaire lavage (BAL) of cytologische/histologische puncties.

Patiënten die toestemming geven zullen gevraagd worden daarnaast ook bloed af te staan.

Zie het onderstaande biobank protocol voor gedetailleerde informatie.

Om de verwerking van het materiaal zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verzoek nieuwe patiënten aan te melden bij het trialbureau (sein 59255), Mette Hazenberg (sein 58743) of Marius Munneke (sein 64720).

Beheerder: Mette Hazenberg  

studie coordinator: Cheyenne Pierie

NB
Om de logistiek goed te laten verlopen een patient meteen aanmelden bij het trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl)
 

 

Biobank Stamcel transplantatie (SCT) database

Beheerders: Mette Hazenberg

  • Protocol (volgt)
  • Patienteninformatie  (volgt)
  • Intrekkingsformulier (volgt)

 

Biobank gezonde vrijwillgers  

Beheerders: Sanne Tonino, Arnon Kater

studie coordinator: Cheyenne Pierie

 

NB
Om de logistiek goed te laten verlopen een patient meteen aanmelden bij het trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl)

 

Biobank histiocytaire aandoeningen

Beheerders: Sanne Tonino

Studie coordinator: Cheyenne Pierie

 

NB
Om de logistiek goed te laten verlopen een patient meteen aanmelden bij het trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl)

Onder beheer van afdeling: 
Geen