Jump to Navigation

Bof Mazelen Rubella vaccinatie na allogene HSCT

Auteurs: Katja Wolthers, Bram Goorhuis en Mette D. Hazenberg

Tegen BMR wordt niet routinematig gevaccineerd na allogene HSCT omdat deze vaccinatie levend verzwakte virussen bevat. Degelijke vaccinaties zijn in principe gecontraindiceerd in de eerste 2 jaar na allogene HSCT, of zolang patiënten actieve GvHD hebben en/of immuunsuppressieva gebruiken (ook als dat >2 jaar na allogene HSCT is).

Er doen zich echter situaties voor waarbij op individuele basis wel BMR-vaccinatie overwogen dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan een mazelenuitbraak in een risicogebied (< 90% vaccinatiegraad) zoals de 'Bible Belt'.

Er gelden dan de volgende adviezen:

 • Contactpreventie: adviseer patiënten gebieden te vermijden waar mazelen voorkomen.
 • Patiënten die in een risicogebied wonen: vermijd plekken waar veel kinderen zijn.
 • Na contact met mazelen: titerbepaling BMR (indien dat niet al eerder na allogene HSCT gedaan is (protocollair bepaald 14-16 mnd na allogene HSCT).
  Wacht deze af, de titer kan namelijk ook na alloHSCT nog adequaat zijn.
  Indien de titer negatief is: IVIG toedienen (zinvol <1 week na expositie). 
 • Bij patiënten die veel risico (gaan) lopen, bijvoorbeeld door werkzaamheden in een risicogebied: titerbepaling verrichten. Indien positief: geen actie vereist.
  Indien geen antistoffen: overweeg BMR vaccinatie, ook indien patiënt < 2 jaar na allogene HSCT is. Indien het risico op mazelen reëel is, weegt dit op tegen de (beperkte) kans op ernstige bijwerkingen door de vaccinatie. In geval van actieve GvHD en/of het gebruik van immuunsuppressieva wordt de BMR vaccinatie altijd afgeraden.

PM: de efficiency van BMR-vaccinatie is bij immuungecompromitteerden lager. Adviezen met betrekking tot vermijden van contacten (zie boven) blijven ook na eventuele BMR vaccinatie van de patiënt actief.

 
Samenvattend

 • Na expositie BMR titerbepaling en zo nodig IVIG toedienen.
 • Vaccinatie individueel bepalen: ip alleen overwegen bij reëel risico op contact met ongevaccineerden.

 

Bijbehorende documenten

Geen

 

Bijlagen

Geen

 

JHM-BMR-118 versie 2
Geldig 11-3-2019

 

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen