Jump to Navigation

Respiratoir Syncytieel Virus infectie

Behandelprotocol stamceltransplantatie patiënten met Respiratoir Syncytieel Virus infectie

Auteurs:
Laboratorium Klinische Virologie (K. Wolthers, H.L. Zaaijer, C.J. Schinkel, iom Riezebos (UMCU))
Afdeling Hematologie  (S. Tonino, J. Heijmans)

 

Rationale:
Op basis van recente literatuur lijkt het geven van orale ribavirine bij een hogere luchtweginfectie (LWI) veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV) de kans op progressie naar een onderste LWI te verminderen, en de mortaliteit bij HSCT patienten met RSV infectie, die een verhoogd risico hebben voor progressie naar een OLWI met een verhoogd mortaliteitsrisico, te verlagen. Er bestaat echter onvoldoende evidence om ribavirine ook te geven bij LWIs veroorzaakt door het humaan metapneumovirus (hMPV) en de para-influenzavirussen (PIVs). Ook voor het starten van IVIG op basis van deze indicaties (BLWI met RSV, hMPV, en PIV) is weinig evidence. In dit protocol wordt daarom voorgesteld om ribavirine te starten bij LWIs veroorzaakt door RSV, maar niet bij hMPV en PIV, en om geen IVIG behandeling te starten op basis van deze indicatie.

 

Werkwijze:

 • Bij verdenking op LWI, afname neus-keelwat voor breed respiratoir PCR pakket (zie laboratorium app of boekje)
  • Inleveren op Centrale Balie Medische Microbiologie L1-205: ma tm donderdag voor 15.00, uitslag volgende dag tussen 15-16 u. (vrijdag inleveren, maandag resultaat)
  • In het influenza seizoen gelden aangepaste tijden en is er weekend diagnostiek mogelijk 
 • Identificeer of de positieve PCR RSV is aangetoond bij een stamceltransplantatie patiënt met BLWI + 1 of meer risicofactoren:
  • alloSCT <100 d
  • Actieve GVHD
  • Prednison >20mg> 2 maanden
  • Aanwijzingen voor onderste LWI en O2 afhankelijk

 

Voorafgaand aan start behandeling
Nagaan of er contra-indicaties zijn voor Ribavirine:

 • Leverinsufficiëntie
 • Ernstige hartaandoening tijdens de afgelopen zes maanden
 • Allergisch/overgevoelig voor Ribavirine
 • Wens op zwangerschap komende 6 maanden, of zwangerschap

Als contraindicaties worden ook genoemd:

 • Hemoglobinopathie of bloedarmoede
 • Auto-immuunziekten
  Dit zijn relatieve contraindicaties in deze groep patienten.  

 

Er zijn interacties beschreven van ribavirine met verschillende middelen (waaronder MMF): het wordt aanbevolen om de medicatie op interacties te controleren en zo nodig aan te passen. 

 • Bijwerkingen: hemolytische anemie (1-10%), nier- en leverinsufficientie, hoofdpijn, duizeligheid

 

Start de behandeling

 • Ribavirine oraal:
  Eerste 24 uur: oplaaddosering van 11 mg/kg elke 8 uur,
  hierna verdergaan met onderhoudsdosering van 4 mg/kg elke 12 uur

  CAVE: Bij een kreatinineklaring  < 50 ml/min de onderhoudsdosering
  halveren.

 

Follow-up:

 • Op dag 4 en dag 7 graag een EDTA bloedbuis laten afnemen en verzenden naar het Laboratorium Klinische virologie (L1-205, centrale balie Medische Microbiologie) met aanvraag “Opslag”. Deze buizen zijn bedoeld voor het retrospectief bepalen van ribavirine spiegels (wordt kostenloos verricht via onderzoek van het UMCU).
 • Na 7 dagen een neuskeel wat afnemen en verzenden naar het Laboratorium Klinische virologie (L1-205, centrale balie Medische Microbiologie). 

Indien er nog RSV aantoonbaar is, behandeling verlengen tot maximaal 14 dagen, afhankelijk van de kliniek. Indien negatief, Ribavirine staken.
Voor overleg dd viroloog  sein 81-58871

 

Literatuur: 

 • Shah JN, Blood 2011
 • Waghmare A, Blood 2016
 • Brendish NJ, Co Infect Dis 2017
 • Shahani l, Exp Rev Anti-Infect Ther 2017
 • Trang TP, Transpl Infect Dis 2018

 

Benodigdheden

 • Geen

Bijbehorende documenten

 • Geen

Bijlagen

 • Geen

 

JHM-RSV-135 versie 1
Geldig vanaf 1 april 2019

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen