Jump to Navigation

Richtlijn AML

Auteur: B. Biemond

Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van AML Opgesteld door de Leukemie Werkgroep HOVON

link naar de ricntlijn

samenvatting

acute myeloïde leukemie (aml) is een heterogene ziekte die wordt gekenmerkt door (oligo)klonale

maligne hematopoëse met een blokkade in de differentiatie en daardoor een excessieve toename van

leukemische blasten. aml komt meer voor op hogere leeftijd, meer dan 75% van de aml-patiënten is

ouder dan 60 jaar. het is belangrijk dat diagnostiek en behandeling van aml-patiënten in de dagelijkse

praktijk zorgvuldig en gestructureerd plaatsvindt. hieronder bespreken we de richtlijnen voor diagnostiek

en behandeling zoals de hovon-leukemiewerkgroep denkt dat die zou moeten plaatsvinden.

acute promyelocytenleukemie zal in een apart manuscript worden besproken.

(ned tijdschr hematol 2018;15:336-47)

 

Inhoud

 

Aanvullende informatie

European leukemia net

Bijbehorende documenten

Bijlagen

Geen

JHM-AML-050 Versie 6
Geldig 24 november 2018

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen