Jump to Navigation

Laboratorium speciele hematologie

Informatie voor patiënten

Op deze pagina vindt u informatie over het Laboratorium Speciële Hematologie van het AMC. Het Laboratorium Speciële Hematologie is een zelfstandig laboratorium binnen de Afdeling Klinische Chemie en maakt onderdeel uit van de Divisie Laboratoriumspecialismen (Divisie G).

 

De activiteiten van het Laboratorium Speciële Hematologie zijn gericht op de diagnostiek van leukemie en lymfomen, oftewel hematologische maligniteiten (kwaadaardige ziekten van het bloed). Met behulp van diverse gespecialiseerde technieken worden cellen in het bloed, beenmerg en andere lichaamsmaterialen onderzocht. Zo worden in het laboratorium cellen bekeken onder de microscoop (morfologisch onderzoek), omdat de uiterlijke kenmerken van een cel iets kunnen vertellen over de herkomst en het rijpingsstadium van de cel. Met behulp van flowcytometrie, waarbij met fluorescente stoffen gelabelde antilichamen worden gebruikt om cellen aan te kleuren, kan de aan- of afwezigheid van bepaalde merkers op cellen worden aangetoond. Beide technieken leveren informatie op basis waarvan kan worden vastgesteld of er sprake is van leukemie en/of een lymfoom en, indien dit het geval is, ook om welk type het gaat. Deze typering van de afwijkende cellen is van belang voor de keuze van de behandeling van de betreffende aandoening. Dezelfde technieken kunnen worden toegepast om het effect van de behandeling te kunnen volgen. Ook verricht het laboratorium DNA diagnostiek, met behulp hiervan wordt onder andere het aanslaan van een stamceltransplantaat gemonitord (Chimerisme bepaling).

 

Binnen het Laboratorium Speciële Hematologie zijn gespecialiseerde analisten werkzaam die getraind zijn in de uitvoering van bovengenoemde diagnostische technieken. Daarnaast assisteren zij de artsen in de kliniek en op de polikliniek bij de afname van beenmerg. Wanneer er door uw arts een beenmergpunctie bij u wordt uitgevoerd, is er meestal ook een analist van ons laboratorium aanwezig om te helpen bij het opvangen en direct voorbewerken van het materiaal. Dit bevordert de kwaliteit van het onderzoek.
De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden gerapporteerd aan uw arts. De uitslagen zijn, afhankelijk van het type onderzoek, binnen enkele dagen of weken beschikbaar. In de meeste gevallen zal de arts een hematoloog zijn, aangezien zij gespecialiseerd zijn in aandoeningen van het bloed en beenmerg. De hematoloog beoordeelt de uitslagen van ons laboratorium in samenhang met de uitkomsten van eventuele andere onderzoeken (zoals bijvoorbeeld van de Pathologie of de Radiologie) en het klinisch beeld en zal deze met u bespreken in het kader van uw behandeling.

 

Voor vragen betreffende de diagnostiek zoals verricht door het Laboratorium Speciële Hematologie kunt u zich richten tot uw behandelend arts of contact opnemen met het hoofd van het laboratorium, mevrouw dr. J.H. Klinkspoor (020-566 6859), j.h.klinkspoor@amc.nl.

 

Vindt u het leuk om een keer op het laboratorium te komen kijken? Bijvoorbeeld om te zien hoe de cellen in het bloed er onder de microscoop uit zien. U bent van harte welkom. Ook hiervoor kunt u zich richten tot het hoofd van het laboratorium op bovengenoemd telefoonnummer of e-mail adres.

 

JLA-LIP-002 versie 1
Geldig 10 mei 2017
Auteur: Harriet Klinkspoor

 

Bijbehorend document: informatie voor aanvrager

Onder beheer van afdeling: 
Geen