Jump to Navigation

Hematoloog in opleiding

Aandachtsgebied Hematologie

Waarom Hematologie?

In de hematologie gaan de ontwikkelingen razendsnel. De vooruitgang in de moleculaire biologie vertaalt zich in korte tijd in nieuwe diagnostiek en behandelingen, die ook nog eens steeds specifieker worden (de zgn. targeted therapie).  Daarnaast is er in dit vak een zeer intensief patiëntencontact. Beide facetten maken de hematologie tot een buitengewoon boeiend specialisme. Een van de aantrekkelijke aspecten van dit vak is dat je heel zelfstandig bent. Je doet als hematoloog zelf de beenmerg- en klierpuncties en je beoordeelt ze ook zelf. Je kunt dus een diagnose stellen zonder afhankelijk te zijn van andere specialismen. De microscoop blijft het vertrekpunt, maar tegenwoordig maken we ook gebruik van extra diagnostische technieken, zoals immuunfenotypering  en de moleculaire diagnostiek, waarbij je onderzoek doet naar chromosoomafwijkingen of mutaties. Deze trias is essentieel voor adequate diagnostiek.

Wat maakt de opleiding in het AMC uniek?

Het AMC heeft als enige opleidingsziekenhuis in Nederland een laboratorium voor en van hematologen. Een eigen ‘scopiekamer. Tijdens de stage die twee jaar duurt, word je continu opgeleid in het lab en bekijk je preparaten afkomstig van je eigen patiënten. Daarnaast bespreek je elke week een uur lang elkaars preparaten, zeer leerzaam en leuk.

Waarom zou je deze opleiding in het AMC willen doen?

Je beoefent hematologie in de volle breedte. In de dagelijkse praktijk zie je dat hematologen vaak uitsluitend hemato-oncologen zijn. Hoewel behandeling van patiënten met kwaadaardige bloedziekten ook in het AMC  een groot deel van het dagelijkse werk vormt, zie je in het AMC ook veel patiënten met benigne bloedziekten. Zo heeft het AMC een expertisecentrum sikkelcelziekte en behandelen we veel patiënten met immuun trombocytopenie en autoimmuun hemolytische anemie. Daarnaast zijn we een actief stamceltransplantatiecentrum, waar zowel autologe als allogene stamceltransplantaties worden verricht

Ons translationele onderzoeksprogramma richt zich op B cel maligniteiten, met name chronische lymfatische leukemie, folliculaire lymfomen en multipel myeloom, in nauwe samenwerking met de afdelingen Experimentele Immunologie en Pathologie van het AMC, en deels in samenwerking met het NKI/AvL.

Een aantrekkelijk punt is ook de prettige, weinig hiërarchische sfeer in onze afdeling. Er is een hecht team verpleegkundigen en artsen. And last but not least: je zit wel in Amsterdam, het bruisende middelpunt van Nederland!’