Jump to Navigation

TVOC01 studie

Titel: A Multi-Centre, Phase II, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to
Explore Efficacy and Safety of Sevuparin Infusion for the Management of Acute Vaso-
Occlusive Crisis (VOC) in Subjects with Sickle-Cell Disease (SCD)

Studie gesloten december 2018

Studiemedicatie: geen

Medicatorprotocol beschikbaar: nee
 

Safety informatie:

  • Emergency contact list: 
  • Niet geregistreerde geneesmiddelen: 
  • Geregistreerde geneesmiddelen:

Verpleegkundige documenten

  • Kliniek: nvt
  • Polikliniek: nvt
  • Huisartsenbrief: nvt
     

Principal Investigator AMC: Bart Biemond

Studie coordinator: Rob Liu

 

 

Aanmelden van patiënten bij trialbureau hematologie (sein 59255, hemat.trial@amc.nl)

 

 

Onder beheer van afdeling: 
Geen