Jump to Navigation

Studie NIVEAU/HOVON 153

Titel: Improvement of Outcome in Elderly Patients or Patients not eligible for high-dose chemotherapy with Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma in first Relapse or Progression by adding Nivolumab to Gemcitabine, Oxaliplatin plus Rituximab in case of B-cell lymphoma (NIVEAU study/HOVON 153)

 NB T-cel cohort is gesloten, alleen het B-cel cohort is nog open.

Studie is gesloten per 31 maart 2023

 

Studiemedicatie: Nivolumab

 

Veiligheidsinformatie:

  • Emergency contact: HOVON – zie www.hovon.nl
  • Niet geregistreerde geneesmiddelen: HOVON – zie www.hovon.nl
  • Geregistreerde geneesmiddelen: zie farmacotherapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

 

BEACON protocol beschikbaar: Ja

 

Principal Investigator AMC: Dr. Sanne Tonino

Studie coordinator: Darshni Jhagroe

Data Manager: IKNL

Aanmelden van patiënten bij trialbureau hematologie (sein 59255, hemat.trial@amc.nl)