Jump to Navigation

PREDICT studie

Titel: ‘Do Serum Alemtuzumab Concentrations Predict Donor T Cell Chimerism after Non Myeloablative Matched Sibling Donor Stem Cell Transplantation in Sickle Cell Disease Patients?’ (PREDICT study)

 

Studiemedicatie: nvt

Veiligheidsinformatie: 

  • Emergency contact: nvt
  • Niet geregistreerde geneesmiddelen: nvt
  • Geregistreerde geneesmiddelen: zie farmacotherapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

NB

  • Vragen, bijzonderheden en SAE meldingen primair via behandelend /dienstdoend hematoloog en/of trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl
  • Contact met medical monitor/emergency contact alleen geanonimiseerd (obv studienummer) en na overleg met behandelend /dienstdoend hematoloog en/of trialbureau hematologie

 

BEACON protocol beschikbaar: nvt

Principal investigator: prof. dr. B.J. Biemond

Studiecoördinator: Lisa Doveren

Aanmelden van patiënten bij....

 

Onder beheer van afdeling: 
Geen