Jump to Navigation

Onderzoek van de afdeling

Onderzoek van de afdeling

De afdeling Hematologie van het AMC heeft een actief onderzoeksprogramma

In tal van klinische studies wordt gezocht naar nieuwe behandelingen die niet alleen betere resultaten geven, maar ook minder bijwerkingen hebben op korte of langere termijn. Omdat kwaadaardige bloedziekten relatief zeldzaam zijn, worden deze klinische studies verricht in nationaal (HOVON : Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland) en/ of internationaal (EORTC: European Organisation for Research and Treatment of Cancer) samenwerkingsverband.

Het AMC neemt deel in vrijwel alle lopende studies.

Naast dit klinisch onderzoek is fundamenteel onderzoek naar het ontstaan en de groei van kankercellen van groot belang voor een betere behandeling van kwaadaardige bloedziekten. Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Hematologie heeft 4 hoofdthema’s:

 

1. Chronische lymfatische leukemie, B non-Hodgkin lymfoom en myeloom

In het LYMMCARE centrum (Lymphoma and Myeloma Center Amsterdam), wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar de moleculaire afwijkingen in leukemie-, lymfoom- en myeloomcellen die het kwaadaardige gedrag van deze cellen veroorzaken, met als doel zeer specifieke moleculaire therapieën te ontwikkelen die door hun doelgerichte werking veel minder bijwerkingen hebben dan conventionele chemotherapie.

 

2. Sikkelcelziekte

Binnen het AMC Sikkelcel Kenniscentrum, het expertisecentrum waarbinnnen tenminste de helft van alle patienten met sikkelcelziekte in Nederland wordt behandeld, wordt onderzoek gedaan naar het ontrafelen van de processen die leiden tot het ontstaan van de karakteristieke ernstige complicaties van sikkelcelziekte, en het op basis van deze kennis ontwikkelen van nieuwe benaderingen voor het voorkomen en behandelen hiervan.

 

3. Immunohematologie

In nauwe samenwerking met de afdeling Immunopathologie van Sanquin wordt onderzoek gedaan naar de immunologische afwijkingen die leiden tot afbraak van de eigen rode bloedcellen (auto-immuun hemolyse), de gevolgen die dat heeft op het lichaam (immuunactivatie) en naar strategieën (ook in het kader van klinische studies) om de afbraak van rode bloedcellen te remmen of te voorkomen.

 

4. Stamceltransplantatie

Patiënten die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan hebben een ernstig verstoorde immuniteit, waardoor ze gedurende langere tijd na transplantatie een verhoogd risico lopen op infectieuze complicaties. In onze groep wordt onderzoek gedaan naar het herstel van de aangeboren en verworven immuniteit na allogene en autologe stamceltransplantatie.

   

U kunt het onderzoek van de afdeling ondersteunen middels een gift aan de Stichting SHOW (Stichting Hemato-Oncologisch Wetenschapsonderzoek)

 

Waarom de Stichting SHOW?

De genoemde onderzoekslijnen zijn zeer vruchtbaar en succesvol. De resultaten zijn de afgelopen tien jaar vastgelegd in meer dan 500 publicaties, vaak in vooraanstaande internationale tijdschriften, en hebben daarmee bijgedragen aan de huidige expertise in de behandeling van patiënten met bloedziekten.

Ten behoeve van het onderzoek worden regelmatig subsidies verkregen bij instanties als NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en NKB/KWF (Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelmina Fonds). Maar de verworven financiële middelen blijken vaak niet toereikend om alle ideeën met de gewenste voortvarendheid en voldoende menskracht uit te voeren. Daardoor blijven belangrijke kansen vooralsnog onbenut.

Financiële ondersteuning door de Stichting zal een krachtige impuls geven aan het onderzoek van de afdeling en zo kunnen bijdragen aan de uiteindelijke verbetering van de behandeling van patiënten met (kwaadaardige) bloedziekten.

De stichting SHOW betaalt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geen schenkings- en successierecht bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten. Donaties komen volledig ten goede aan onderzoeksprojecten. Er worden op de donaties geen kosten ingehouden. Het bestuur van de stichting ziet erop toe dat de ontvangen bedragen juist worden besteed.

Voor verdere informatie over de Stichting kunt U zich wenden tot de stafleden van de afdeling hematologie (tel: 020-5665785)

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr.S.217543
Bankrekening:ABN-AMRO 40.02.68.647, Bussum.Onder beheer van afdeling: 
Geen