Jump to Navigation

LYM1002 studie (64264681LYM1002)

Titel: Phase 1b Study of JNJ-64264681 and JNJ-67856633 in Participants with Non-Hodgkin Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia

NB studie is gesloten per 4 augustus 2022

 

Studiemedicatie: JNJ-64264681 & JNJ-67856633

 

Veiligheidsinformatie:

  • Emergency contact: 
  • Niet geregistreerde geneesmiddelen: JNJ-64264681 & JNJ-67856633
  • Geregistreerde geneesmiddelen: zie farmacotherapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

NB

  • Vragen, bijzonderheden en SAE meldingen primair via behandelend /dienstdoend hematoloog en/of trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl
  • Contact met medical monitor/emergency contact alleen geanonimiseerd (obv studienummer) en na overleg met behandelend /dienstdoend hematoloog en/of trialbureau hematologie

 

Beacon protocol: NVT (orale medicatie)

Principal Investigator: Dr Sanne Tonino

Studie coordinator: Valerie TjonA-Koy, Roberto Liu

 

Aanmelden van patiënten bij Trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amsterdamumc.nl)

 

Onder beheer van afdeling: 
Geen