Jump to Navigation

Beslisboom formulieren per fase SCT

Klik hier voor het document waarin per fase van  het stamceltransplantatie traject wordt aangegeven welke formulieren door een arts moeten worden gebruikt/ingvuld.

  • Ferese
  • Autologe SCT
  • Allogene SCT
  • Donor

 

 

JTC-BFS-019 versie 1
Geldig 17 aug 2018
Auteur: SCT coordinatie, E. Nur, M.J. Kersten