Jump to Navigation

Hovon 152

Titel A phase II study evaluating the effect of DA-EPOCH-R induction followed by nivolumab consolidation in patients with newly diagnosed high grade B cell lymphoma (HGBL)
with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements

Gesloten per 23 maart 2022

Studiemedicatie: Standaard zorg (R-CHOP gevolgd door DA-EPOCH-R) aangevuld met Nivolumab

Safety informatie:

Niet geregistreerde geneesmiddelen:  Nivolumab (Geen indicatie voor HGBL)

Geregistreerde geneesmiddelen: (R-CHOP) Rituximab, Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicine, Prednis(ol)on. (DA-EPOCH-R) Rituximab, Etoposide, Doxorubicine, Vincristine, Prednis(ol)on, G-CF en Methotrexaat (of cytarabine) zie farmacotherapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

 

BEACONprotocol beschikbaar: ja voor studie HOVON 152

Principal Investigator AMC: Prof. Dr. Marie José Kersten
Sub Investigator AMC: Dr. Jurgen Wegman
Studie coördinator: Marije Engel
 
Aanmelden van patiënten bij trialbureau hematologie (sein 59255, hemat.trial@amc.nl)