Jump to Navigation

Hovon 114

Titel Pomalidomide combined with Carfilzomib and Dexamethasone (PCd) for induction and consolidation followed by Pomalidomide combined with Dexamethason vs Pomalidomide maintenance for patients with Multiple Myeloma in progression after prior 1st line treatment with Lenalidomide and Bortezomib.

Studie gesloten per 1 mei 2020

Studiemedicatie: Pomalidomide gecombineerd met carfilzomib en dexamethasone

Safety informatie:

 

Niet geregistreerde geneesmiddelen:  geen

Geregistreerde geneesmiddelen: Pomalidomide, Carfilzomib en dexamethasone zie farmacotherapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

BEACONprotocol beschikbaar: ja voor carfilzomib

 
Principal Investigator AMC: Prof. Dr. Marie José Kersten

Sub Investigator AMC: Dr. Jurgen Wegman

Studie coordinator: Roberto Liu
 
Aanmelden van patiënten bij trialbureau hematologie (sein 59255, hemat.trial@amc.nl)