Jump to Navigation

DRAIHA studie

Titel: The DRAIHA study: Data Registry of Autoimmune Hemolytic Anemia, to improve
diagnostic testing for the development of personalized treatment protocols in AIHA
patients

Studiemedicatie: n.v.t. observationele studie

Safety informatie: n.v.t. observationele studie

BEACONprotocol beschikbaar: n.v.t.

Principal Investigator AMC: Josephine Vos

Studie coordinator: Marije Engel

Aanmelden van patienten bij trialbureau hematologie (tel 29255, hemat.trial@amsterdamumc.nl)

 

Onder beheer van afdeling: 
Geen