Jump to Navigation

Clarity studie

Titel: CLARITY-study Cardiotoxicity and other Late effects After Radiotherapy and Immuno-chemoTherapy for non-Hodgkin LYmphoma

 

 

Studiemedicatie: nvt

 

Veiligheidsinformatie: nvt
• Emergency contact: …
• Niet geregistreerde geneesmiddelen: …
• Geregistreerde geneesmiddelen: zie farmacotherapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

 

BEACON protocol beschikbaar: nvt

 

Principal Investigator AMC: Prof. Dr. M.J. Kersten, hematoloog Amsterdam UMC-AMC
Studie coordinator: Drs. S.I.M. Neppelenbroek, arts-onderzoeker
Data Manager: nvt

Aanmelden van patiënten bij trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl)

 

Onder beheer van afdeling: 
Geen