Jump to Navigation

Cadenza studie

Titel: A phase 3 randomizeden, double-blind, placebo controlled study to assies the efficacy ans safety of BIVV009 in patients with primary cold agglutinin disesase without a recent history of blood transfusion

25 maart 2020: studie gesloten voor inclusie

Studiemedicatie: BIVV009 (Sutimlimab)

Safety informatie:

    • Niet geregistreerde geneesmiddelen: BIVV009 (Sutimlimab)
    • Geregistreerde geneesmiddelen: zie farmaco therapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

Toedieningsschema

 
Principal Investigator AMC: Josephine Vos

Studie coordinator: Marije Engel
  
Aanmelden van patiënten bij trialbureau hematologie (sein 59255, hemat.trial@amc.nl)

 

Onder beheer van afdeling: 
Geen