Jump to Navigation

Conditioneringsschema's Allo PBSCT

Auteur: Ellen Meijer
Autorisator: Erfan Nur

 

INHOUD

 • CONDITIONERINGSCHEMA'S: MYELOABLATIEVE
  • cyclofosfamide / totale lichaamsbestraling (TBI)
  • anti-thymocytenglobuline/cyclofosfamide/ totalelichaamsbestraling (TBI)
  • busulfan/cyclofosfamide
  • anti-thymocytenglobuline/busulfan/cyclofosfamide
 • CONDITIONERINGSCHEMA'S: NON MYELOABLATIEVE
  • fludarabine/ totale lichaamsbestraling (TBI) 2 Gy
  • anti-thymocytenglobuline/fludarabine/TBI 2 Gy
  • fludarabine oraal/ totale lichaamsbestraling (TBI) 2 Gy (VUmc schema)
  • fludarabine/cyclofosfamide (VUmc schema)
  • fludarabine/cyclofosfamide/anti-thymocytenglobuline (VUmc schema)
  • cyclofosfamide / fludarabine /totale lichaamsbestraling (TBI) met posttransplantatie cyclofosfamide (Hovon 96 en Hovon 116)
  • anti-thymocytenglobuline Fresenius / fludarabine/busulfan
  • cyclofosfamide / fludarabine/ totale lichaamsbestraling (TBI) 2 G
 • CONDITIONERINGSCHEMA;S: HAPLO-IDENTIEK
  • cyclofosfamide/  fludarabine/ totale lichaamsbestraling (TBI) 2 Gy
 • HYDRATIE
 • TOTALE LICHAAMSBESTRALING (TBI)
 • REFERENTIES
 • BIJBEHORENDE DOCUMENTEN
 • BIJLAGE
 • WIJZIGING T.O.V. VORIGE VERSIE

 

 

CONDITIONERINGSCHEMA'S: MYELOABLATIEVE

Myeloablatief Allo PBSCT  (VU: SCT dag donderdag)
Conditionering:                   cyclofosfamide / totale lichaamsbestraling (TBI)  
Moederprotocol: AMC

  -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0  +1
OPNAME  x                
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                 x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                    x ->
SDD en streptoccenprofylaxe (volgens lokaal beleid)     x x x x x x x x->
Cyclofosfamide 60 mg/kg i.v.    x x            
Uromitexan 4 dd 20 mg/kg (-0:30+ 4, 8, 12 hr na Cy)    x x            
Dexamethason 8 mg i.v. 30 min. voor cyclofosfamide           x x            
Hydratie   x x x          
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg i.v.(max 3000 mg/d) 
1e gift 5 – 10 uur na SCT #
              x  
Ciclosporine 2 dd 1.5 mg/kg          x x x x
TBI 2 dd 1.67 Gy            x x x    
Stamcelinfusie                x  evt.

# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening

 

Myeloablatief Allo PBSCT  (VU: SCT dag donderdag)

Conditionering:         anti-thymocytenglobuline/cyclofosfamide/ totale lichaamsbestraling (TBI)
Moederprotocol: AMC

VUmc  -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 
OPNAME x                        
Cotrimoxazol 1dd 480 mg p.o.                          x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                         x ->
SDD en streptoccenprofylaxe (volgens lokaal beleid)    x x x  x  x  x  x  x x ->
ATG konijn (Thymoglobuline) 2 mg/kg i.v.*   x x  x                
Paracetamol 4 dd 1000 mg p.o.        x  x                
Clemastine 1 dd 2 mg i.v.     x  x                
Prednisolon 1 dd 100 mg i.v.  x  x  x  x  x                
Prednisolon 1 dd 50 mg i.v.**            x  x  x Voor
TBI 
Voor
TBI 
Voor
TBI 
   
Prednisolon 1 dd 20 mg i.v.***                        x  ->14
Cyclofosfamide 60 mg/kg i.v. in 1 hr             x x            
Uromitexan 4 dd 20 mg/kg (-0:30+ 4,8,12 hr na Cy)               x x            
 Hydratie           x x x          
Ciclosporine 2 dd 1.5 mg/kg                 x x x  x  x ->
TBI 2 dd 1.67 Gy                    x x x    
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg i.v(max 3000 mg/d) 1e gift 5 – 10 uur na SCT #                         x x ->
Stamcelinfusie                         x evt 

* Infusieduur ATG tijdens 1ste dag 12 uur,  vanaf 2e dag 6 uur, bij hevige reacties infuus 1 uur stop en terug naar tragere infusiesnelheid
# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening
**Prednisolon 1 dd 50 mg iv vervangt dexamethason als antiemeticum voor TBI
*** Prednisolon 1 dd 20 mg iv 14 dagen in 5 dagen afbouwen naar 0 mg

 

Myeoloablatief Allo PBSCT
Conditionering:                       busulfan/cyclofosfamide
Moederprotocol: AMC

dag -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
OPNAME x                  
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                   x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                      x ->
SDD en streptoccenprofylaxe (volgens lokaal beleid)   x x x x x x x x x ->
Diazepam 4 dd 5 mg p.o.* x x x x x x        
Busulfan 4 dd 0.8 mg/kg i.v.    x x x x          
Cyclofosfamide 60 mg/kg i.v.               x x      
Uromitexan 4 dd 20 mg/kg (-0:30 + 4,8,12 hr na Cy)             x x      
Dexamethason 8 mg i.v. 30 min. voor cyclofosfamide               x      
Hydratie   x x x x x x x    
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg i.v. (max 3000 mg/d)1e gift 5 – 10 uur na SCT #                    x x ->
Ciclosporine 2 dd 1.5 mg/kg              x x x x x ->
Stamcelinfusie                     x evt

* Deze profylaxe moet gegeven worden 12 uur voor de eerste gift busulfan tot 24 uur na laatste gift
# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening

 

MyeoloablatiefAllo PBSCT
Conditionering:                       anti-thymocytenglobuline/busulfan/cyclofosfamide
Moederprotocol: AMC

Dag -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
OPNAME x                      
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o                       x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o                       x -.
SDD en streptoccenprofylaxe (volgens lokaal beleid)    x  x x x x  x  x  x  x x ->
ATG konijn (Thymoglobuline) 2 mg/kg i.v.*     x  x  x  x              
Paracetamol 4 dd 1000 mg p.o.      x  x  x  x              
Clemastine 1 dd 2 mg i.v.    x  x  x  x              
Prednisolon 1 dd 100 mg i.v x  x x x x              
Prednisolon 1 dd 50 mg i.v.             x  x  x  x  x  x  
Prednisolon 1 dd 20 mg i.v.**                        ->14
Diazepam 4 dd 5 mg p.o. ***      x  x  x  x  x  x        
Busulfan 4 dd 0.8 mg/kg i.v.            x  x  x  x          
Cyclofosfamide 60 mg/kg i.v.                  x  x      
Hydratie   x x x x x x x x x    
Uromitexan 4 dd 20 mg/kg (-0:30 + 4,8,12hr na Cy)                    x  x      
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg i.v. (max 3000 mg/d)1e gift 5 – 10 uur na SCT #                       x  x ->
Ciclosporine 2 dd 1.5 mg/kg                    x  x  x  x  x ->
Stamcelinfusie                         x evt

   
* Infusieduur ATG tijdens 1ste dag 12 uur, vanaf 2e dag 6 uur, bij hevige reacties infuus 1 uur stop en terug naar tragere infusiesnelheid
**Prednisolon 1 dd 20 mg iv 14 dagen daarna in 5 dagen afbouwen naar 0 mg
****Deze profylaxe moet gegeven worden 12 uur voor de eerste gift busulfan tot 24 uur na de laatste gift
# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening

CONDITIONERINGSCHEMA'S: NON MYELOABLATIEVE

NB Keuze conditioneringschema wordt besproken in SCT overleg 

Non-myeloablatieve allo PBSCT
Conditionering:                       fludarabine/ totale lichaamsbestraling (TBI) 2 Gy
Moederprotocol: AMC

dag  -5  -4 -3 -2 -1 0 +1
OPNAME      x            
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                   x ->
Fludarabine 30 mg/m2 i.v.     x x x      
TBI 2 Gy             
Ciclosporine 2 dd 3.5 mg/kg p.o. oplaaddosis 7mg/kg bolus p.o.      x x x x x
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg po  (max 3000 mg/d)  1e gift 5 – 10 uur na SCT #                 x x
Stamcelinfusie            x evt

       
# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening

Non-myeloablatieve Allo PBSCT
Conditionering:                         anti-thymocytenglobuline/fludarabine/TBI 2 Gy
Moederprotocol: AMC

dag -9  -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
OPNAME x                    
Cotrimoxazol 1dd 480 mg p.o.                      x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                       x ->
ATG konijn (Thymoglobuline) 2 mg/kg i.v.
*
   x  x x  x            
Fludarabine 30 mg/m2 i.v.             x  x  x      
Paracetamol 4 dd 1000 mg p.o.     x  x  x            
Clemastine 1 dd 2 mg iv        x  x  x  x            
Prednisolon 1 dd 100 mg p.o. x  x  x  x  x            
Prednisolon 1 dd 50 mg p.o.**            x  x  x

voor
TBI

   
Prednisolon 1 dd 20 mg p.o. ***                   ->14
Ciclosporine 2dd 3.5 mg/kg p.o oplaaddosis 7mg/kg bolus p.o                x  x  x x x ->
TBI 2 Gy                    x    
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg po (max 3000 mg/d)
1e gift 5 – 10 uur na SCT #  
                   x x ->
Stamcelinfusie                    x  evt.

* Infusieduur ATG tijdens 1ste dag 12 uur, vanaf 2e dag 6 uur, bij hevige reacties infuus 1 uur stop en terug naar tragere infusiesnelheid
# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening
** Prednisolon 1 dd 50 mg po vervangt dexamethason als anti-emeticum voor TBI
*** Prednisolon 1 dd 20 mg po 14 dagen daarna in 5 dagen afbouwen naar 0 mg

NB: wordt als conditionering protocol gebruikt bij aplastische anemie; bron stamcellen met voorkeur beenmerg; toedienen met voorkeur op dag van bewerking

Non-myeloablatieve allo PBSCT
Conditionering:                       fludarabine oraal/ totale lichaamsbestraling (TBI) 2 Gy            
VUmc schema  
Moederprotocol: AMC                              

dag -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
DBU-AKZI   x              x  
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                 x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                 x ->
Fludarabine 50mg/m2 p.o.        x  x  x      
TBI 2 Gy                x    
Ciclosporine 2 dd 3.5 mg/kg p.o oplaaddosis 7mg/kg bolus p.o.          x  x  x  x x ->
Stamceltransplantatie                x evt
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg p.o. (max 3000 mg/d)
1e gift 5 – 10 uur na SCT #
               x  x ->

# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening 

Non-myeloablatieve allo PBSCT
Conditionering:                              fludarabine/cyclofosfamide
VUmc schema
Moederprotocol: AMC

dag -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
OPNAME   x                
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                 x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                   x ->
Fludarabine 25 mg/m2 i.v.    x  x  x  x      
Cyclofosfamide 500 mg/m2 i.v.    x  x  x  x  x      
Ciclosporine 2 dd 3.5 mg/kg p.o oplaaddosis  7 mg/kg bolus p.o             x  x  x x x ->
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg p.o. (max 3000 mg/d) 
1e gift 5 – 10 uur na SCT #    
              x x ->
Stamcelinfusie                x evt.

# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening

  

Non-myeloablatieve Allo PBSCT
Conditionering:                               fludarabine/cyclofosfamide/anti-thymocytenglobuline
VUmc schema
Moederprotocol: AMC

dag -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
OPNAME   x                  
Cotrimoxazol 1dd 480 mg p.o.                   x ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                    x -.
ATG konijn (Thymoglobuline) 2 mg/kg i.v.*    x  x  x  x          
Fludarabine 25mg/m2 i.v.        x  x  x  x      
Cyclofosfamide 500 mg/m2 i.v.      x  x  x  x      
Clemastine 1 dd 2 mg i.v.    x  x  x  x          
Paracetamol  4 dd 1000 mg p.o.        x  x  x  x          
Prednisolon 1 dd 100 mg p.o.    x  x  x  x          
Prednisolon 1 dd 50 mg p.o              x  x  x  x  
Prednisolon 1 dd 20 mg p.o**                   ->14 
Ciclosporine 2 dd 3.5 mg/kg p.o oplaaddosis 7mg/kg bolus p.o             x  x  x  x x ->
Mycofenolaatmofetil 3 dd 15 mg/kg
p.o. (max 3000 mg/d) 1e gift 5 – 10 uur na SCT # 
                 x x ->
Stamcelinfusie                   x  evt

* Infusieduur ATG tijdens 1ste dag 12 uur, vanaf 2e dag 6 uur, bij hevige reacties infuus 1 uur stop en terug naar tragere infusiesnelheid
# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening
** Prednisolon 1 dd 20 mg i.v. 14 dagen daarna in 5 dagen afbouwen naar 0 mg.

 

Non-Myeloablatief Allo PBSCT
Conditionering:                               cyclofosfamide / fludarabine /totale lichaamsbestraling (TBI) met posttransplantatie cyclofosfamide (Hovon 96 en Hovon 116)
Moederprotocol: AMC

dag -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
OPNAME  x                        
SDD en streptoccenprofylaxe(volgens lokaal beleid) x x->
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                 x x x x x->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                 x x x x->
Cyclofosfamide 14.5 mg/kg i.v.     x  x                    
Fludarabine 30 mg/m2 i.v.     x  x  x  x  x              
TBI 2 Gy               x            
Stamcelinfusie                x          
Cyclofosfamide 50 mg/kg i.v.                       x  x  
 Hydratie                     x x x
Uromitexan 4 dd 20 mg/kg iv (-0:30 + 4, 8, 12 hr na Cy)                        x  x  
Dexamethason 8 mg i.v. 30 min voor cyclofosfamide                       x  x  
Ciclosporine 2 dd 3.5 mg/kg p.o oplaaddosis 7mg/kg bolus p.o.                         x->

 

Non-myeloablatieve allo PBSCT met HLA-identieke verwante en onverwante donor bij myelofibrose
Conditionering:                               anti-thymocytenglobuline Fresenius / fludarabine/busulfan
Moederprotocol: AMC

dag -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
OPNAME  x                            
SDD en streptoccenprofylaxe (volgens lokaal beleid)   x x x x x x x x x x x x x x->
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                     x x->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                   x x x x x x->
Fludarabine 30 mg/m2 i.v. in 30 min   x x x x x x                
Diazepam 4 dd 5 mg p.o.*   x x x x                    
Busulfan 4 dd 0,8 mg/kg i.v. in 2 uur
10 giften (op dag -7 twee giften)
  x x                      
NB verwante donor ATG Fresenius 10 mg/kg i.v.**           x x x              
NB onverwante donor ATG Fresenius 20 mg/kg i.v. **           x x x              
Prednisolon 1 dd 100 mg i.v.          x x x x              
Prednisolon 1 dd 50 mg i.v.                 x x      
Prednisolon 1 dd 20 mg i.v.***                         x x -> 14
Paracetamol 4 dd 1000 mg p.o.           x x x              
Clemastine 2 mg i.v. push            x x x              
Ciclosporine 2 dd 1,5 mg/kg i.v.           x  x  x
Stamcelinfusie                  x  evt          
MTX 10 mg/ m2  i.v. push                   x   x     x

* Deze profylaxe moet gegeven worden 12 uur voor de eerste gift busulfan tot 24 uur na de laatste gift
** Infusieduur ATG tijdens 1ste dag 12 uur, vanaf 2e dag 6 uur, bij hevige reacties infuus 1 uur stop en terug naar tragere infusiesnelheid
*** Prednisolon 1 dd 20 mg iv 14 dagen daarna in 5 dagen afbouwen naar 0 mg
MTX dag +1 minimaal 24 hr na stamcelreïnfusie

 

Non-myeloablatieve allo PBSCT met navelstrengstamcellen
Conditionering:                cyclofosfamide / fludarabine/ totale lichaamsbestraling (TBI) 2 Gy
Moederprotocol: AMC

dag -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1
OPNAME  x                  
SDD en streptoccenprofylaxe (volgens lokaal beleid)   x x x x x x x x x->
Cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o.                    x* ->
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.                     x->
Uromitexan 4 dd 20 mg/kg (-0:30,+ 4,8, 12 hr na Cy)     x                
Hydratie   x x              
Cyclofosfamide 60 mg / kg i.v.    x                
Dexemathason 8 mg i.v. 30 min voor cyclofosfamide   x                
Fludarabine 40 mg/m2 i.v.       x x        
TBI 2Gy               x x    
Ciclosporine 2 dd 1.5 mg/kg i.v.        x x x x x x x->
Mycofenolaatmofetil 3 dd 10 mg/kg p.o. (max 3000 mg/d).
1e gift 5-10 uur na SCT #   
                  x->
Stamcelinfusie cordblood                  x evt

* Start bij hematologisch herstel            
# Indien het transplantaat over 2 dagen wordt toegediend, start de MMF pas 5-10 uur na de tweede toediening
 

HAPLO IDENTIEK DONOR

zie voor conditioneringschema voor de haploidentiek donor MATCH-HTB-021

 

 
HYDRATIE

 • Busulfan/cyclofosfamide-conditionering: Vanaf start cyclofosfamide NaCl 0.9%+ 10 mmolKCL, 500 ml per 3 uur, tot 24 uur na laatste gift cyclofosfamide
 • Cyclofofosfamide/(Fludarabine)/TBI (Cordblooed en Myeloablatieve schema) en cyclofosfamide/ATG-conditionering: vanaf strat cyclofosfamide NaCl 0.9%+10 mmolKCL, 500 ml per 3 uur, tot 24 uur na laatste gift cyclofosfamide. Tijdens TBI wordt het infuus afgekoppeld.
 • Cyclofosfamide/ fludarabine/ totale lichaamsbestraling (TBI) met posttransplantatie cyclofosfamide (HOVON 96 arm C en HOVON 116 schema)

 

Vanaf start cyclofosfamide op dag+3 tot 24 uur na 2e toediening op dag +4: 500 ml NaCL 0.9%+10 mmol KCL in 3 uur

 • ATG: vanaf start ATG tot einde ATG: 500 ml NaCL 0.9%+10 mmol KCL in 6 uur

 

 

TOTALE LICHAAMSBESTRALING (TBI)
Premedicatie 

 • Ondansetron 8 mg p.o. 1 uur tevoren.
 • Dexamethason 8 mg p.o. 1 uur tevoren (tenzij vanwege ATG gebruik 50 mg prednison of meer per dag wordt gebruikt).
 • Paracetamol 500mg p.o. 1 uur tevoren, bij terugkomst en 4 uur later.
 • Bij angstige patiënt: lorazepam 1 mg p.o. 1 uur tevoren en na terugkomst.

Nazorg

 • Bij koorts/hoofdpijn: z.n paracetamol 500mg p.o
 • Ter preventie van pijnlijke speekselklieren: kauwgum en waterijs.

 

REFERENTIES

-

BIJBEHORENDE DOCUMENTEN

-

BIJLAGE

-

WIJZIGING T.O.V. VORIGE VERSIE

-

 

 

MATCH-CSA-014 versie 3
Geldig 4 juni 2018

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen