Jump to Navigation

Indicaties galactomannanbepaling serum

 Auteur: Koen de Heer, Rien van Oers, Carolien Visser

Indicaties:

  • inductietherapie AML en ALL (combinatie steroiden en neutropenie >7 dagen)
  • myeloablatieve allogene stamceltransplantatie (ook cord blood en haplo-identieke transplantatie)

start bepalingen: vanaf neutropenie

stop bepalingen:

  • bij herstel neutropenie
  • tenzij diagnose IPA: dan doorgaan tot klinische respons op therapie

 

JHM-IGB-115 versie 1
Geldig 20 aug 2012

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen