Jump to Navigation

Zikavirus en stamceldonatie

Auteur: Sacha Zeelerder

Achtergrond
Zikavirus hoort bij de familie van de flaviviridae en wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. Een infectie verloopt meestal mild. Rond 20% van de geïnfecteerde presenteren zich met algemene klachten van een virale infectie, zoals koorts, spier- en gewrichtspijn, huiduitslag, hoofdpijn en soms maag-darm klachten. Er is sprake van neurotropisme, met mogelijk (maar ws zeldzaam) het ontstaan van meningitis, meningoencefalitis of Guillain-Barre. Tijdens de zwangerschap kan een zikavirus infectie leiden tot microcefalie bij het ongeboren kind.

Zikavirus en doneren van stamcellen
Het zikavirus is aangetoond in verschillende lichaamsvloeistoffen, echter het risico op transmissie van het virus door stamcellen is door gebrek aan kennis moeilijk in te schatten. Met name is het moeilijk vast te stellen of tijdens een epidemie een transmissie door muggen of door contact met lichaamsvloeistoffen is gebeurd. Er zijn maar weinig transmissies via bloed beschreven. Een transmissie via seksueel contact is bewezen (transmissie via sperma). Echter kan een transmissie via stamcellen niet worden uitgesloten.

Geografische verspreiding van het Zikavirus
Oorspronkelijk beschreven in midden Afrika in de jaren vijftig werd het vervolgens gesignaleerd in Azië, later in Micronesië, Frans-Polynesië en nu recent in Zuid-America, met name ook in het Caribische gebied (Antillen, Suriname).

 

Verspreiding van het Zikavirus (Bron: ECDC dd. 08-04-2016)

Maatregelen

 

Om een potentiele transmissie van het zikavirus via stamcellen te voorkomen worden er volgende maatregelen genomen:

  • Een Zika- geïnfecteerde stamceldonor wordt uitgesloten van stamcel donatie voor 28 dagen na beëindigen van de symptomen
  • Een asymptomatische stamceldonor wordt uitgesloten van donatie voor 28 dagen na terugkeer uit getroffen gebied (zie boven)
  • Uitstellen stamcel donatie, als donor seksueel contact heeft gehad met iemand die bewezen zikavirus positief is of iemand die heeft gereisd/geleefd in een zikavirus-endemisch gebied (vrouwen en homoseksuele mannen zijn “at risk”) .

Literatuur:

 

Bijbehorende documenten

  • n.v.t.

Bijlagen

  • n.v.t.

 

JHM-DKC-BL06 versie 1
Geldig 21 april 2016

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen