Jump to Navigation

Biobank hematologie


Aanmelden patienten via trialbureau hematologie (sein 59255, hemat.trial@amc.nl)
Informatie over de biobank kan worden opgevraagd bij de beheerders


 

 

Biobank voor B-cel maligniteiten

Alle patiënten met CLL en Monoklonale B lymfocytose (MBL) die geen behandeling behoeven, zal gevraagd worden periodiek bloed af te staan voor de biobank; in principe 2 x per jaar en maximaal 4 x per jaar. Tijdens behandeling zal er geen materiaal worden afgenomen (tot 3 maanden na de laatste behandeling).

Van patiënten met MM en B-NHL zal in principe alleen bij diagnose bloed worden afgenomen en opgeslagen.

Patienten met een B cel maligniteit bij wie om medische redenen een beenmergpunctie wordt verricht zal gevraagd worden 5 ml extra beenmerg af te staan ten behoeve van de biobank.

Het benodigde bloed (35 ml) zal worden verkregen ten tijde van een reguliere venapunctie op het polilab bij een poliklinische controle (aanvragen via de zorgdesktop; tab 'biobank' onder 'speciele hematologie').

Zie het onderstaande biobank protocol voor gedetailleerde informatie.

Om de verwerking van het materiaal zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verzoek nieuwe patiënten aan te melden bij het trialbureau (sein 59255) of Sanne Tonino (sein 58135).

Momenteel kunnen alleen samples voor chronische lymfatische leukemie (CLL) worden opgestuurd.
Andere ziektebeelden kan alleen in overleg met Marjolein Spiering of Sanne Tonino worden ingestuurd.

Beheerders: Sanne Tonino, Arnon Kater

studie coordinator: Rob Liu, Susanne Janssen

 

 

Biobank voor Graft Versus Host Disease (GVHD) 

Alle patiënten die een allogene stamceltransplantatie ondergaan hebben, en van wie lichaamsmateriaal anders dan bloed zal worden afgenomen in het kader van diagnostiek, zal worden gevraagd extra materiaal af te staan voor de GvHD biobank.

Het zal merendeels patiënten betreffen die in het kader van diagnostiek naar mogelijke GvHD een biopt van de darm, huid, lever, beenmerg of elders (bv huid/spier/fascie) onderdaan. Daarnaast gaat het om patiënten die in het kader van een verdenking op een infectie voor diagnostiek lichaamsmateriaal afstaan, bijvoorbeeld een broncho-alveolaire lavage (BAL) of cytologische/histologische puncties.

Patiënten die toestemming geven zullen gevraagd worden daarnaast ook bloed af te staan.

Zie het onderstaande biobank protocol voor gedetailleerde informatie.

Om de verwerking van het materiaal zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verzoek nieuwe patiënten aan te melden bij het trialbureau (sein 59255), Mette Hazenberg (sein 58743) of Marius Munneke (sein 64720).

Beheerder: Mette Hazenberg  

studie coordinator: Rob Liu

 

Biobank Stamcel transplantatie (SCT)  (in voorbereiding)

Beheerders: Sacha Zeerleder

  • Protocol (volgt)
  • Patienteninformatie  (volgt)
  • Intrekkingsformulier (volgt)

 

Biobank gezonde vrijwillgers  

Beheerders: Sanne Tonino, Arnon Kater

studie coordinator: Rob Liu

 

Onder beheer van afdeling: 
Geen