Jump to Navigation

Phoenix studie

Titel: PCI-32765DBL3001: Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek in fase 3 van de Brutons tyrosinekinase (BTK)-remmer, PCI-32765 (ibrutinib), in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison (R-CHOP) bij patiënten met het pas gediagnosticeerde, niet-kiemcentrum subtype, diffuus grootcellig B-cel lymfoom.

NB studie is gesloten voor inclusie per augustus 2015

 

Safety informatie:

 

  • Emergency contact list: volgt
  • Niet geregistreerde geneesmiddelen: volgt
  • Geregistreerde geneesmiddelen: zie farmaco therapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

 

Studiemedicatie: Ibrutinib vs placebo

Medicatorprotocol beschikbaar: standaard CHOP-R protocol

Verpleegkundig documenten

  • Kliniek: nvt
  • Polikliniek: nvt

Aanmelden van patiënten bij trialbureau hematologie (sein 59255, hemat.trial@amc.nl)

Onder beheer van afdeling: 
Geen