Jump to Navigation

Selectie donor

Auteur: Ellen Meijer
Autorisator: Erfan Nur

Prioritering non-HLA variabelen bij MUD donor selectie

Match voorkeur myelo + non myeloablatieve conditionering  zonder T-cel depletie

1ste voorkeur: in de leeftijdscategorie van de donor tussen 18-32 jaar geldt leeftijd als eerste voorkeur
2e  voorkeur: CMV serologiestatus match
3e voorkeur: geslachtsmatch; met mannelijke donor bij mannelijke patiënt als eerste voorkeur
4e voorkeur: geen major ABO incompatibiliteit

   
Match voorkeur  myelo + non myeloablatieve conditionering met T-cel depletie

1ste voorkeur: CMV serologiestatus macht; met bij CMV positieve patiënt, CMV  positieve donor als eerste voorkeur
2e voorkeur: leeftijd; met donor leeftijdscategorie tussen de 18-32 jaar als eerste voorkeur
3e voorkeur: geslachtsmatch
4e voorkeur geen major ABO incompatibiliteit

   

Opmerkingen
 
Deze beoordelingscriteria zijn enkel voorkeuren en worden ten allen tijde per MUD search afgestemd op de patiëntstatus, searchprognose, donorbeschikbaarheid en urgentie.

Beleid t.a.v. donorkeuzes allogene stamceltransplantaties:

1ste prioriteit:  10 /10 HLA matched sibling donor
 2e   prioriteit:  10 /10 HLA matched unrelated donor
 3e    prioriteit:  haplo-identieke donor
 4e    prioriteit:  6/6 – 4/6 HLA matched cordblood donor
 5e    prioriteit:  8/8 HLA matched unrelated donor

Optiekeuze 4 en 5 zijn afhankelijk van ziektebeeld en op indicatie.

NB bij de selectie van een onverwante donor wordt gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de HLA werkgroep (link:
http://www.hovon.nl/werkgroepen/studiewerkgroepen/stamceltransplantatie.html zie paragraaf 10)

Referenties
-

Bijbehorende documenten

-http://www.hovon.nl/werkgroepen/studiewerkgroepen/stamceltransplantatie.html

Bijlage
-

Wijziging t.o.v. vorige versie

Volledige revisie

 

MATCH-SED-004 versie 3
Geldig 3 april 2019

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen