Jump to Navigation

Conditioneringsschema's Allo PBSCT

Keuze conditionering allogene stamceltransplantatie locatie AMC

1. HLA-identieke en verwante donoren:
a. <40 jaar myeloablatief
I. Acute leukemie (AML/ALL/MDS-RAEB2)

  • Verwante donor 066403 of 074251 (myeloide ziekte)
  • Onverwante donor  079216

II. plasmcelleukemie 070000

b. >40 jaar non-myeloablatief
I. Meerdere indicaties:

  • Verwante donor 960
  • Onverwante donor  066401

II. Myelofibrose 066484

III. Na hypomethylerende therapie

  • Verwante donor ….
  • Onverwante donor 079708

c. Refractaire ziekte: FLAMSA 068012

2. Haplo-identieke donor:

           a. <40 jaar myeloablatief 079079 of 073204
           b. >40 jaar 071366
           c. Refractaire ziekte 078821

3. Cord-blood 066407

4. Voor aplastische anemie, sicklecelziekte, HLH en immuunstoornissen zie specifieke protocollen

 

Conditioneringsschema's alloSCT


Myeloablatief (MA)

Cy-TBI

066403

Verwant HLA-identieke donor

- lymfatische en myeloide ziekte (AMC)

- lymfatische ziekte (VUMC)

Cyclofosfamide

TBI

60 mg/kg

2 dd 1.67 Gy

-6,-5

-3, -2, -1

TBI-PTCy

079216

Onverwant HLA-identieke donor

- lymfatische en myeloide ziekte (AMC)

- lymfatische ziekte (VUMC)

TBI

Cyclofosfamide

2 dd 1.67 Gy

50 mg/kg

-3, -2, -1

+3,+4

Bu4-Flu-PTCy

074251

AML/MDS

<40 jaar, HLA-identieke donor (AMC)

<65 jaar, HLA-identieke donor (VUMC)

Busulfan

Busulfan

Fludarabine

Cyclofosfamide

130 mg/m2

TDM

40 mg/m2

50 mg/kg

-6

-5, -4, -3

-6, -5, -4, -3

+3, +4

Bu3-Flu-PTCy

077176

AML/MDS

>65 jaar, HCT-CI≥3 (VUMC)

Busulfan

Busulfan

Fludarabine

Cyclofosfamide

130 mg/m2

TDM

40 mg/m2

50 mg/kg

-6

-5, -4

-6, -5, -4, -3

+3, +4

Bu4-Flu

070000

(on)verwant HLA-identieke donor

Plasmacelleukemie (H129)

Busulfan

Busulfan

Fludarabine

ATG-konijn (onverwant)

130 mg/m2

TDM

40 mg/m2
2.5 mg/kg

-6,

-5, -4, -3

-6, -5, -4, -3
-3,-2

 


Non-Myeloablatief (NMA)

Flu-TBI

960 (AMC)

 

066404 (VUMC)

verwante HLA-identieke donor (AMC)

 

poliklinisch (VUMC)

Fludarabine

TBI

 

Fludarabine (oraal)
TBI

30 mg/m2

2 Gy

 

50 mg/m2

2Gy

-4, -3, -2

-1

 

-4, -3, -2

-1

Flu-TBI-ATG

066401

Onverwant HLA-identiek  (AMC)

ATG (konijn)

Fludarabine
TBI

2 mg/kg

30 mg/m2

2 Gy

-8, -7, -6, -5

-4, -3, -2
-1

Flu-Cy

066406

NHL-HL-CLL (VUMC)

HLA-identieke verwante donor

Fludarabine

Cyclofosfamide

25 mg/m2

500 mg/m2

-6, -5, -4, -3, -2

-6, -5, -4, -3, -2

Cy-Flu-TBI-PTCy

(H96 arm C/H116)

066408

NHL-HL-ALL (VUMC)

HLA-identieke onverwante donor

Cyclofosfamide

Fludarabine

TBI
Cyclofosfamide

14.5 mg/kg

30 mg/m2

2 Gy

50 mg/kg

-6, -5

-6, -5, -4, -3, -2

-1

+3, +4

Flu-Bu-ATG

066484

Myelofibrose (Hovon 134)

Busulfan


Fludarabine
ATG (grafalon)


3.2 mg/kg

1.6 mg/kg

30 mg/m2

Verwant 10 mg/kg

Onverwant 20 mg/kg

-7, -6

-5

-7, -6, -5, -4, -3, -2

-3, -2, -1
-3, -2, -1

Decitabine-Flu-TBI

 

?

Verwante HLA-identieke donor na hypomethylerende therapie (AMC)

Decitabine

Fludarabine
TBI

20 mg/m2

30 mg/m2

2 Gy

-11 t/m -2

-4, -3, -2
-1

Decitabine-ATG-Flu-TBI

079708

Onverwant HLA-identieke donor

Na hypomethylerende therapie

(AMC)

Decitabine

ATG (konijn)

Fludarabine
TBI

20 mg/m2

2 mg/kg

30 mg/m2
2 Gy

-11 t/m -2

-8, -7, -6, -5

-4, -3, -2
-1

 


FLAMSA-RIST

FLAMSA-RIST

068012

Refractaire leukemie of recidief 

HLA-identieke (on) verwante donor

 

 

 

 

 

+ profylactisch DLI

Fludarabine

Cytarabine

Amsacrine

 

TBI

ATG

 

Cyclofosfamide 

30 mg/m2

2000 mg/m2

100 mg/m2

 

2 dd 2 Gy

10 mg/kg (verwant)

20 mg/kg (onverwant)

40 mg/kg (verwant)

60 mg/kg (onverwant)

-12, -11, -10, -9

-12, -11, -10, -9

-12, -11, -10, -9

 

-5

-4, -3, -2

-4, -3, -2

-4, -3

-4, -3

FLAMSA-RIST

HAPLO

078821

Refractaire leukemie of recidief 

Haplo identieke donor

 

 

 

 

+ profylactisch DLI

Fludarabine

Cytarabine

Amsacrine

 

Cyclofosfamide

TBI

Cyclofosfamide

30 mg/m2

2000 mg/m2

100 mg/m2

 

14.5 mg/kg

2 Gy

50 mg/kg

-10, -9, -8, -7

-10, -9, -8, -7

-10, -9, -8, -7

 

-3, -2

-1
+3, +4

 


Haplo-identiek

MA-PBSCT

Flu-TBI-PTCy

079079

AMC < 40 jaar

VUMC: Hoog risico ALL

Fludarabine

TBI

Cyclofosfamide

40 mg/m2

2 dd 1.67 Gy

50 mg/kg

-6, -5, -4, -3

-3, -2, -1

+3, +4

MA-PBSCT

Bu4-Flu-PTCy

073204

myeloide ziekte

VUMC <65 jaar

AMC < 40 jaar

Busulfan

Busulfan

Fludarabine

Cyclofosfamide 

130 mg/m2

TDM

40 mg/m2
50 mg/kg

-6,

-5, -4, -3,

-6, -5, -4, -3
+3, +4

MA-PBSCT

Bu3-Flu-PTCy

077177

Myeloide ziekte

VUMC >65 jaar of obv HCT-CI ≥ 3

Busulfan

Busulfan

Fludarabine

Cyclofosfamide

130 mg/m2

TDM

40 mg/m2

50 mg/kg

-6,

-5, -4

-6, -5, -4, -3

+3, +4

NMA-PBSCT

Cy-Flu-TBI-PTCy

071366

<70 jaar 

Cyclofosfamide

Fludarabine

TBI

Cyclofosfamide

14.5 mg/kg

30 mg/m2

2 Gy

50 mg/kg

 

-6, -5

-6, -5, -4, -3, -2

-1

+3, +4

 


Cord-blood

Cy-Flu-TBI

066407

             

Cyclofosfamide

Fludarabine

TBI

60 mg/kg

40 mg/m2

2 Gy

-7

-6, -5, -4, -3

-2, -1

Sickelcelanemie

Alemtuzumab-TBI

073014

Verwante donor

Alemtuzumab

Alemtuzumab

Alemtuzumab

TBI

0.03 mg/kg opbouw

0.1 mg/kg opbouw

0.3 mg/kg

3 Gy

-7,

-6

-5, -4, -3

-2

Hemofagocytair Syndroom

Alemtuzumab-Flu-Mel-PTCy

078675

                              

Alemtuzumab

Alemtuzumab

 Fludarabine

Melfalan

Cyclofosfamide

 

3 mg s.c. testdosis

(1mg/kg -3 mg)/4 = dosering per dag (max 21,75 mg) s.c.

30 mg/m2

140 mg/m2

50 mg/kg

 

-14

-13, -12, -11, -10

- 8, -7, -6, -5, -4

-3

+3, +4

Aplastische Anemie

MA-PBSCT

Cy-ATG

(TBI bij MUD)

 

066456 Sib

066457 MUD

 Aplastische anemie
 
Jong
 

Cyclofosfamide

ATG

TBI (MUD)

TBI (mismatched MUD)

 

50 mg/kg

3.75 mg/kg

2 Gy

2 dd 2 Gy

 

-5, -4, -3, -2

-5, -4, -3,

-1

-1

 

RIST

ATG-Flu-TBI

066459

 Aplastische anemie rist  

ATG (thymoglobuline)

Fludarabine

TBI

 

2 mg/kg

30 mg/m2

2 Gy

 

-8, -7, -6, -5

-4, -3, -2

-1

Immuunstoornis

MA-BMT

Bu-Flu

 SCID verwante HLA-identieke donor Busulfan

Fludarabine

Obv gewicht/TDM

40 mg/m2

-5, -4, -3, -2

-5, -4, -3, -2

 

MA-BMT

ATG-Bu-Flu

071486

 SCID onverwante HLA-identieke donor  

Busulfan

Fludarabine

ATG

 

Obv gewicht/TDM

40 mg/m2

2.5 mg/m2

 

-5, -4, -3, -2

-5, -4, -3, -2

-5, -4, -3, -2

 

NMA-PBSCT

Flu-Mel-Alemtuzumab

079624

 Anders dan  SCID  

Fludarabine

Melfalan

 

Alemtuzumab (verwant)

Alemtuzumab (onverwant)

 

30 mg/m2

140 mg/m2

 

30 mg

30 mg

 

-7,-6,-5,-4,-3

-2

 

-1

-2,-1

 


Archiveren

MA-PBST
Flu-TBI-PTCy
077276

 Hoog risico ALL  haplo donor(AMC)  

TBI
Fludarabine
Cyclofosfamide

 

2 dd 1.67 Gy
30 mg/m2
50 mg/kg


-8, -7, -6
-5, -4, -3, -2
+3, +5

 

Geldig: 27-02-2020 versie 4

MATCH-CSA-014Onder beheer van afdeling: 
Hematologen