Jump to Navigation

Infusie richtlijn perifeer bloed stamceltransplantaat (PBSCT) bij AB0 antagonisme

Auteur: Sacha Zeerleder
Autorisator: Ellen Meijer

AB0 major incompatibel
a. PBSCT

AMC procedure
Starten met 20 druppels/min gedurende 30 minuten. Indien
geen reacties 40 druppels/min gedurende 20 minuten. Indien geen reacties daarna
60 druppels/min.

VUmc procedure

 • Bij erytrocytencontaminatie ≤ 100 x 109 (voorheen ≤ 15 ml): Materiaal wordt in stamcellab verdund met NaCl 0.9% + 0.5% HSA  tot een totaal volume van 500 ml. Daarna zonder verdere voorbehandeling in 2 uur infunderen via korte infuuslijn zonder filter.
 • Bij erytrocytencontaminatie > 100 ≤ 200 x 109 (voorheen > 15 ≤ 30 ml): Materiaal wordt in stamcellab verdeeld in 2 delen, 1e deel wordt verdund met NaCl 0.9% + 0.5% HSA tot totaal volume van 500 ml. Zonder verdere voorbehandeling in 2 uur infunderen via korte infuuslijn zonder filter. Tweede deel wordt in stamcellab overnacht onverdund bij 4oC bewaard en geïnfundeerd zoals 1e deel.
 • Bij erytrocytencontaminatie > 200 x 109 (voorheen > 30 ml): Materiaal wordt in stamcellab verdeeld in 3 delen, 1e deel wordt verdund met NaCl 0.9% + 0.5% HSA tot totaal volume van 500 ml. Zonder verdere voorbehandeling in 2 uur infunderen via korte infuuslijn zonder filter.
  Het 2e en 3e deel worden in het stamcellab overnacht onverdund bij 4oC bewaard en geïnfundeerd op 2e dag zoals 1e deel (waarbij het 2e deel ‘s morgens wordt toegediend en het 3e deel 6 uur later). Belangrijk is wel dat de uiterste houdbaarheidstermijn vanaf afname tot toediening van 72 uur niet wordt overschreden.

b. Beenmerg
AMC: bewerking middels dichtheidsscheiding, daarna conform leukaferesemateriaal
VUMC: alle beenmergen worden eerst op een leukaferese-machine bewerkt, dan conform leukaferesemateriaal zoals hierboven beschreven.

AB0 minor incompatibel
PBSCT en BMT

 • Plasmareductie middels wassen van het transplantaat door stamcellab.
  AMC: wassen altijd ongeacht het aantal CD34 pos cellen in het PBSC product
  VUmc: indien het PBSC product < 4 x 106 CD34 pos cellen/ kg bevat wordt overleg gevoerd met de hematoloog of wassen wordt ingezet. 
 • Bij BM wordt geen wasprocedure uitgevoerd.
 • Materiaal zo snel mogelijk infunderen

AB0 bidirectioneel incompatibel
Volgens AB0- major incompatibel en tevens plasmareductie door stamcellab.

 

MATCH-ABO-016 versie 1
Geldig 16 april 2015

 

Wijziging12jun2017; gelijk trekken match protocol

Verwijdert\Hydratie:

 • NaCl 0.45%/glucose 2.5% 1000 ml in 2 uur tijdens infusie, zonodig furosemide i.v.

 

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen