Jump to Navigation

LTS16637 studie

Titel: An open label, long term, safety and tolerability study of patients with coldagglutinin disease previously treated with BIVV020

 NB studie is gesloten voor inclusie per 18 febuari 2022

 

Studiemedicatie: BIVV020

 

Veiligheidsinformatie:

  • Emergency contact: Katia Handelberg +32(0)4975108 katia.handelberg@sanofi.com
  • Niet geregistreerde geneesmiddelen: BIVV020
  • Geregistreerde geneesmiddelen: zie farmacotherapeutisch kompas of neem contact op met apotheek

NB

  • Vragen, bijzonderheden en SAE meldingen primair via behandelend /dienstdoend hematoloog en/of trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amc.nl
  • Contact met medical monitor/emergency contact alleen geanonimiseerd (obv studienummer) en na overleg met behandelend /dienstdoend hematoloog en/of trialbureau hematologie

 

Beacon protocol: NVT (orale medicatie)

Principal Investigator: Dr. Josephine Vos

Studie coordinator: Marije Engel

 

Aanmelden van patiënten bij Trialbureau hematologie (sein 29255, hemat.trial@amsterdamumc.nl)