Jump to Navigation

Infectiepreventie

Auteur: Julien Coene
Autorisator: Ellen Meijer/ Sacha Zeerleder

Alleen bij myeloablatieve SCT worden vóór de start van de infectiepreventie en daarna éénmaal per week surveillance uitstrijken van keel en anus (en neus, alleen AMC), gekweekt op grampositieve en gramnegatieve aëroben, gisten en schimmels.

Algemene infectiepreventie bij neutropenie
PDD volgens lokaal gebruik conform de conditioneringsschema’s.
Zie voor VUmc de website: VUmc Hematologie Vademecum, hoofdstuk “Infectieziekten”.
Zie voor AMC   Infectieprofylaxe inde hematologie (JHM-INF-020).

Streptococcenprofylaxe
Feneticilline oraal of penicilline intraveneus bij conditioneringsschema’s die gepaard gaan met mucositis, conform de conditioneringsschema’s.

Pneumokokken en pneumocystisjiroveci (PJP) profylaxe:
Cotrimoxazol: 1 dd 480 mg p.o. vanaf dag +1.

Indien geen profylaxe met cotrimoxazol mogelijk is, het volgende alternatief voor pneumocystisjirevoci (PJP) en pneumococcenprofylaxe

PJP profylaxe

  • Pentamidine verneveling 1 maal per maand 300 mg per inhalator, voorafgegaan door salbutamol 2, 5 mg per verneveling.
    Bij eventuele contraindicatie tegen pentamidine
  • Atovaquon 1 dd 1500 mg p.o. (innemen met vetrijk voedsel)

Pneumococcen profylaxe

  • Azitromycine 1 dd 250 mg

NB Wees, zonder cotrimoxazol profylaxe bij een patient met GvHD die IgG antistoffen heeft tegen toxoplasmose, alert op toxoplasmose reactivatie (m.n. CNS/pulmonaal/cardiaal). Z.n. PCR inzetten.

Voor herpes simplex profylaxe:
Valaciclovir 2 dd 500 mg p.o.vanafdag +1.
Bij onmogelijkheid tot orale inname:
Aciclovir 3 dd 250 mg i.v.

De valaciclovir en cotrimoxazol worden gecontinueerd tot re-vaccinaties compleet zijn en mits CD getal dan > 200/ μl (0.2 x 109/l). Z.n. CD4 getal na 4 maanden herhalen.

Referenties

-

Bijbehorende documenten

Bijlage

-

Wijziging t.o.v. vorige versie

  • Indien cotrimoxazol niet mogelijk is alternatief voor pneumococcen profylaxe gespecificeerd.

 

MATCH-IPD-008 versie 2
Geldig 27 oktober 2015

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen