Jump to Navigation

Haploïdentieke donor transplantatie behandelrichtlijn

Auteur(s):
Ellen Meijer, Erfan Nur

Zie ook het moederprotocol en BEACON schema!
 
Conditionering:
Reduced intensity

 

 • Cyclofosfamide 14,5 mg/kg dag -6 en -5
 • Fludarabine 30 mg/m2 dag -6 t/m dag -2
 • TBI 2 Gy dag -1

Myeloablatief

 

 • Busulfan 1 dd 130 mg/m2 (equivalent aan 3.2 mg/kg) dag -6 t/m dag -3; gebruik makend van TDM bij dosering 
 • Fludarabine 1 dd 40 mg/m2 dag -6 t/m dag -3
   

GVHD preventie:

 

 • Cyclofosfamide 50 mg/kg dag +3 en +4
 • MMF 3 dd 15 mg/kg (max 3 dd 1000 mg) dag +5 tot +35
 • Tacrolimus dag +5 tot +180:
  • dosering oraal: 0,10 mg/kg per dag verdeeld over 2 doses. Capsules innemen op lege maag: minstens een uur vóór òf 2 – 3 uur ná de maaltijd
  • dosering intraveneus: 0,02 mg/kg per 24 uur (continu infuus)
  • streef dalspiegel 10 – 15 ng/ml voor toediening per os; bij continue intraveneuze toediening wordt gestreefd naar ‘plateauspiegels’ gelijk aan 1,4 x de streefdalspiegel (15-20 ng/ml)
    

Supportive care:

 

 • G-CSF 5µg/kg/dag tot herstel van neutrofielen
 • Immuunglobuline suppletie: 0.2 g/kg 1 week voor transplantatie en nadien 1 x per maand gedurende de eerste 6 maanden

 

Literatuur

 • -

 

Bijbehorende documenten

Bijlagen

 • nvt

 

MATCH-HTB-021 versie 2
Geldig 4 juni 2018

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen