Jump to Navigation

Indicatie bronchoscopie

Auteur: C. Huisman, R. van Steenwijk


Indicatie en uitvoering BAL

Neutropene/immuungecompromitteerde patient met pulmonale afwijkingen en persisterende koorts, al dan niet onder breedspectrum antibiotica.
Vaak gaat het differentiaal-diagnostisch om mn Aspergillus en PCP, waarvoor bij zieke patiënten reeds empirisch behandeling gestart kan zijn. Het aantonen van een specifieke verwekker is desondanks belangrijk, omdat dit consequenties heeft in het vervolgtraject van de patiënt (intensieve chemotherapie, stamceltransplantatie).

Absolute contra-indicatie:

Bij voorkeur niet bij respiratoir gecompenseerde metabole acidose (Kussmaul-ademen) en bij niet-corrigeerbare hypoxemie.

A) broncho-alveolaire lavage (BAL):

Wordt ingestuurd op:

  • bacteriën (bijna altijd negatief gezien AB gebruik)
  • schimmels + galactomannan
  • PCP (naar microbiologie en naar PA)
  • virussen (opbrengst neus-/keelspoelsel is hoger dan BAL!)
  • mycobacterien 

In het weekend geldt:

  • Geen spoedindicatie bij verdenking PCP. Diagnostiek hiervoor is op werkdagen superieur aan vaak minder ervaren beoordeling in weekend. PCP is tot 1 week na start therapie aantoonbaar.
  • Voor Aspergillus kan laagdrempeliger in weekend BAL gedaan worden. Zie ook Richtlijn diagnostiek invasieve Aspergillus infektie van de luchtwegen (JHM-DIA-042).

B) transbronchiale biopten:
Indicatie in overleg, bestaat met name bij aanwijzingen voor hematogene verspreiding zoals nodulaire afwijkingen.

  • Houd rekening met sampling error
  • Complicaties: mn bloedingen. Daarnaast bij beademde patient risico op luchtembolie en pneumothorax. Derhalve gezamenlijk zorgvuldige afweging over de meerwaarde versus de risico’s.


Bijlage:

Richtlijn diagnostiek invasieve aspergillus infectie van de luchtwegen (JHM-DIA-042)


Literatuur
Afessa B, BMT 2001; 28:425
Palmas A,  BJH 1998; 100: 080
Majhail NS, BBMT 2006; 12: 1038
Patriarca F, BMT 2004; 33: 751
Yoshihara S, BBMT 2007; 13: 749

JHM-IBS-054 versie 3.
Geldig 18 mei 2013.

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen