Jump to Navigation

Richtlijn HIV geassocieerde lymfoom

Auteur: Rien van Oers

Inleiding
Deze website is nadrukkelijk niet bedoeld als leerboek. Voor achtergrond informatie over lymfomen wordt verwezen naar het Nederlands Leerboek Hematologie, de colleges over de moleculaire pathologie, de kliniek, diagnostiek en therapie van non-Hodgkin lymfomen en ASH/EHA educationals. WHO boek sterk aanbevolen1

Pathologie

 • Diffuus Grootcellig B cel lymfoom   60-70%
 • Burkitt lymfoom    25%
 • Plasmablastair lymfoom   <1%
 • T cell lymfoom     1-3%
 • Indolent B cel lymfoom   5%
 • Primair CZS lymfoom    15%
 • Primair Effusie Lymfoom ( PEL )   < 5%

Het  DLBCL en primair CZS lymfoom zijn voor het grootste deel EBV positief en komen vooral voor bij patiënten met een sterk verlaagd aantal CD4 cellen. Incidentie sterk afgenomen door HAART.

Kliniek

 • Mediane leeftijd 35- 42 jaar
 • In 40-60% eerdere diagnose AIDS
 • > 70%  Ann Arbor stadium III / IV 
 • 71-97% extranodale lokalisaties (CNS;tr digestivus;ongebruikelijke lokalisaties)
 • B symptomen 

Behandeling

 • Veel fase II studies;vrijwel geen gerandomiseerde studies
 • In HAART tijdperk behandeling en resultaten vergelijkbaar met niet-HIV geïnfecteerde patiënten (2)
 • Bij recidief: tweedelijns chemotherapie en autologe SCT, met opmerkelijk goede resultaten3 

Algemene adviezen

 • Start/continueer HAART
 • (Nog) geen rituximab indien CD4 < 100/mm3 
 • Intrathecale profylaxe: aaIPI 2-3 met >1 extranodale lokalisatie (is vaak het geval)
 • PCP en candida profylaxe indien CD4 < 200/mm3
 • Tumorlysis profylaxe (Burkitt)
 • Check Hepatitis B/C status
 • Specifieke behandeling: zie bij Grootcellig B cel lymfoom; Primair CNS lymfoom; Burkitt lymfoom

Literatuur

 1. WHO classification of Tumours: Tumours of the Haematopoietic and Lymphoid Tissues; Pathology and Genetics, Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Theile J, Vardiman JW. WHO IARC Press 2008
 2. Boué F et al. JCO 2006;24:4123-4128
 3. Diez-Martin, J. L. et al. Blood 2009;113:6011-6014

Bijbehorende documenten

 • Richtlijn grootcellig B-Cel lymfoom
 • Primair CNS lymfoom
 • Burkitt lymfoom

Bijlage

Geen

JHM-HIV-123 versie 1.
Geldig 12 september 2014

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen