Jump to Navigation

Leerplan Co-assistenten

Welkom op afdeling F6Zuid Hematologie,
Om jullie als coassistenten te helpen hebben wij een aantal leerdoelen, afspraken en tips op papier gezet.

Week 1

 • 1 opname: voor- en nabespreking met arts- assistent of physician assistant
 • opgenomen patiënt voorbereiden en voordragen tijdens de grote visite op woensdag
 • verdieping ziektebeeld patiënt
 • perifeer bloed/beenmerg bekijken bij de speciële hematologie
 • dagdeel meelopen op de poli hematologie
 • dag meelopen met de consulent hematologie (sein *59172)

 

Week 2

 • 1 opname: voor- en nabespreking met arts- assistent of physician assistant
 • 1 patiënt visite onder leiding van arts-assistent of physician assistant
 • opgenomen patiënt(en) voorbereiden en voordragen grote visite
 • verdieping ziektebeeld en behandelplan patiënt (en)
 • meekijken beenmergspreekuur op dinsdag
 • meest voorkomende complicaties tijdens en/of na het geven van chemotherapie
 • dagdeel meelopen op de poli hematologie
 • dag meelopen met de consulent hematologie

 

Week 3

 • 1 opname: voor- en nabespreking met arts- assistent of physician assistant
 • 2 patiënt visite onder leiding van arts-assistent of physician assistant
 • opgenomen patiënt(en) voorbereiden en voordragen grote visite
 • verdieping ziektebeeld en behandelplan patiënt(en)
 • dagdeel meelopen op de poli hematologie
 • dag meelopen met de consulent hematologie

 

Week 4

 • 1 opname: voor- en nabespreking met arts- assistent of physician assistant
 • 2 patiënt visite onder leiding van arts-assistent of physician assistant
 • opgenomen patiënt(en) voorbereiden en voordragen grote visite
 • verdieping ziektebeeld en behandelplan patiënt (en)
 • perifeer bloed/beenmerg bekijken speciële hematologie
 • dagdeel meelopen op de poli hematologie
 • dag meelopen met de consulent hematologie

 

Afspraken

 • Elke dinsdag wordt de grote visite voorbereid en besproken met de arts- assistent of physician assistant
 • Elke vrijdag wordt er een weekendoverdracht gemaakt en besproken
 • Probleemanalyse 2 keer per week:  één probleem eigen patiënt uitwerken op 2 dia’s (bijvoorbeeld elektrolytenstoornis)
 • Coassistent vult laboratoriumformulieren in bij patiënt (elke ma/wo/vr)
 • Overdracht vindt plaats van co-assistent tot co-assistent
 • Bij aanvang co-schap hematologie leerdoelen bespreken en kennismaken met unitleider Marieke Cats
 • De co-assistenten dragen zorg voor opstarten en het doorlopen van de visite door middel van het halen van de verpleegkundigen
 • Toets momenten/beoordelingen graag van te voren aangeven bij arts-assistent, physician assistant of verpleegkundigen

 

Handige internetwebsites

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
07:55-08:00 Overleg verpleging overleg verpleging overleg verpleging overleg verpleging overleg verpleging
08:00-08:30  hematologie overdracht F4-226   X  X  X  X
08:30-09:30  algemene interne
overdracht F4-119 
algemene interne
overdracht F4-119 
algemene interne
overdracht F4-119 
algemene interne
overdracht F4-119 
algemene interne
overdracht F4-119 
09:30-11:00 visite met verpleging visite met verpleging grote visite zelfstudie visite met verpleging
11:00-12:00 visite bij patiënten visite bij patiënten grote visite onderwijs visite bij patiënten
12:00-13:00 supervisie supervisie langs patienten onderwijs supervisie
13:00-13:30 lunch lunch lunch onderwijs lunch
14:00-15:30  X  X multidisciplinair overleg onderwijs  X
13:30-15:30 opname opname opname  onderwijs opname 
15:30-16:30 voorbereiden opname  voorbereiden opname voorbereiden opname onderwijs voorbereiden opname
16:30-17:00  probleemanalyse probleemanalyse X onderwijs X

* elke dinsdag ’s ochtends beenmergspreekuur, begin van de ochtend bellen met *81 59172

 

Bijbehorende documenten

zie www.hematologie-amc.nl onderdeel  hematoloog in opleiding

 

Bijlagen

Geen

 

JHA-LPC-034 versie 1.
Geldig 5 maart 2018

Onder beheer van afdeling: 
Hematologen